DF indirektno potvrdio stav Srpske da BiH nema državnu imovinu

27
Foto: Dejan Božić/RAS Srbija

Predsjedavajući Kluba poslanika Demokratske fronte (DF), Dženan Đonlagić, predložio je Predstavničkom domu na usvajanje Amandman na Ustav BiH koji se tiče imovine.

Amandmanom, koji je na protokol dostavljen danas, Đonlagić želi da u Ustav upiše da je „država Bosna i Hercegovina titular i vlasnik“ onoga što se naziva državna imovina.

Na ovaj način, DF je indirektno priznao ono što oduvijek govore politički predstavnici Republike Srpske, a to je da u Ustavu BiH nigdje ne piše da BiH ima imovinu. Jer, da piše, ne bi bilo potreba da se to dodaje amandmanom.

Konkretno, DF predlaže da se u Ustavu BiH, u članu 3 „Nadležnosti i odnosi izmedu institucija Bosne i Hercegovine i entiteta“ u stavu l. iza tačke j) doda nova tačka koja glasi:

„Država Bosna i Hercegovina je titular i vlasnik svih dobara od opšeg interesa (zemljište, šume, vode, vodotoci, jezera, more, morsko dno i morska obala, rudna blaga i druga prirodna bogatstva), dobara u opštoj upotrebi (putevi, željeznice, nacionalni parkovi i druga dobra u opštoj upotrebi), kulturno-istorijskih dobara na državnom nivou (muzeji, galerije, nacionalne biblioteke, kulturno-istorijski spomenici i druga kulturno-istorijska dobra), cjelokupne imovine na osnovu državno-pravnog kontinuiteta BiH kao i one iz sukcesije SFRJ, kako u zemlji tako i u inostranstvu, imovine u vezi sa Aneksom devet Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, uključujući i nepokretnu i pokretnu imovinu, novčana sredstva i potraživanja novčanih sredstava, te drugu imovinu u bilo kojem obliku koja po svojoj prirodi spada u državnu imovinu BiH. Upravljanje, korištenje i raspolaganje državnom imovinom Bosne i Hercegovine reguliše BiH svojim zakonima u cijelosti“.

U obrazloženju, DF navodi da se amandmanom izvršava obaveza ustavno-pravne naravi, koja se sastoji u preciznom ustavnom normiranju vlasničkog statusa i prava države Bosne i Hercegovine u pogledu njene – državne imovine.

– Usvajanjem ovog Amandmana pospješuje se princip pravne sigurnosti, te se uređenje čitavog ustavnog sistema podiže na viši nivo. Osim toga, ovim Amandmanom osigurava se provođenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br. U-1/1 l – piše Đonlagić.

Novaković Bursać: Priznaju ono što mi tvrdimo od početka

– Prijedlogom amandmana na Ustav BiH koji predviđa uspostavljenje nadležnosti zajedničkog BiH nivoa u pogledu vlasništva i upravljanja nad nepokretnostima, odnosno nad dobrima od opšteg interesa (šume, vode, zemljišta), dobrima u opštoj upotrebi (putevi, željeznice), kulturno-istorijskim dobrima, stranka Demokratski front, koja predstavlja ekstenziju politike SDA, suštinski priznaje ono što mi tvrdimo od početka političke krize izazvane nepravnim odlukama Ustavnog suda, a to je da BiH nema ustavnu nadležnosti u ovim stvarima već da je ona smještena na entitetski nivo – kaže za Srpskainfo, predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD u Predstavničkom domu BiH Snježana Novaković Bursać.

Prema njenim riječima, da Ustav BiH sadrži osnov za upravljanje nad imovinom, ne bi bilo potrebe za ovim amandmanom.

– Znaju to dobro u Sarajevu, pa su se zato upustili u ovaj, mogu već sad reći, neuspješan pokušaj izmjene Ustava jer ovakav prijedlog ne može da dobije potreban broj glasova iz Republike Srpske niti u jednom domu Parlamentarne skupštine – poručuje Bursaćeva.