Dom naroda: Usvojen Prijedlog zakona o privremenim mjerama u pravosuđu

15
Foto: Klix.ba

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Predlagač zakona je Savjet ministara koji u obrazloženju podsjeća da je Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta prošle godine proglasila pandemiju usljed širenja virusa korona, nakon čega je 17. marta 2020. stanje prirodne ili druge nesreće proglašeno i na teritoriji BiH.

Inicijativu za donošenje ovog propisa pokrenuo je Visoki sudski i tužilački savjet BiH kako bi se omogućilo zadržavanje toka procesnih rokova u postupcima, kao i zadržavanje toka svih materijalnih prekluzivnih rokova za ostvarivanje prava stranaka.

Cilj zakona je zaštita građana i njihovih ljudskih prava i sloboda za vrijeme trajanja ovog stanja i to posebnim propisivanjem da hitne postupke čine postupci za sva krivična djela koja su izvršena za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće i u vezi sa vanrednim stanjem.

Delegati su u prvom čitanju usvojili i Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u Dom naroda stigao je iz Predstavničkog doma, koji je donio zaključak da ova pravila treba dopuniti odredbama kojima se reguliše utvrđivanje službene i neslužbene verzije prečišćenog teksta zakona koji je pretrpio veći broj izmjena ili dopuna da bi bila olakšana njegova primjena u konsolidovanom tekstu zakona koji bi parlament BiH usvojio po hitnom postupku.

Dom naroda odbio je Prijedlog izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Ovim zakonskim prijedlogom bilo je predviđeno da poslanik ili delegat koji nije u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH ima pravo na razliku plate koju ostvaruje u radnom odnosu kod svog poslodavca do iznosa plate koju prima poslanik i delegat u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH, kao i na naknadu troškova za službeno putovanje radi učešća na sjednici doma Parlamentarne skupštine BiH i njenih radnih tijela čiji je član, kao i kad u radu radnog tijela parlamenta BiH učestvuje kao predlagač akta ili podnosilac amandmana.

Za raspravu o ovim tačkama dnevnog reda nije bilo zainteresovanih delegata.