Ešdaun naredio gašenje vojske i policije

53
Foto: Pedi Ešdaun

Tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun objavio je 16. decembra 2004. godine sankcije protiv pojedinaca i institucija u Republici Srpskoj zbog navodne „nesaradnje sa Haškim tribunalom“ – prekršivši tako svoj mandat i izmišnjajući svoja ovlaštenja.

Ešdaun je zatražio da Komisija za reformu odbrane zatvori Ministarstava odbrane Srpske i potpuno prenese njegove nadležnosti na ministarstvo odbrane BiH (koje Ustavom BiH nije predviđeno).

On je zatražio da do februara ili marta 2005. godine bude provedena reforma policije, odnosno da Srpska ugasi svoju ploiiciju i da bude stvorena policija BiH – što je Narodna skupština odbacila. Ni zajednička policija nije predviđena Ustavom BiH.

Pedi Ešdaun, koji je sa stotinama nametnutih odluka i smjenama Srba sa svih nivoa vlasti (na šta nije imao pravo u bonskim ovlaštenjima na koja se pozivao), pokušavao da potpuno promijeni Dejtonski mirovni sporazum.

Ešdaun je prednjačio u pristrasnosti i antisrpskom djelovanju u BiH. Za četiri godine nametnuo je 430 nezakonitih i neustavnih rješenja.

U samo jednom, julskom danu 2004. godine, smijenio je 59 srpskih zvaničnika, koji su regularno bili izabrani na funkcije.