Formiran predmet o okolnostima studiranja Osmana Mehmedagića

38
Foto: faktor.ba

Sarajevska Kantonalna uprava za inspekcijske poslove formirala je predmet i pokrenula inspekcijski postupak u vezi sa utvrđivanjem zakonitosti upisa i studiranja Osmana Mehmedagića na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno je Srni iz ove uprave.

– Budući da je postupak inspekcijskog nadzora iz nadležnosti prosvjetnog inspektora pokrenut u okviru istražnih radnji Tužilaštva BiH, nakon okončanja kompletna informacija biće dostavljena organu koji je i pokrenuo inspekcijski postupak, a jedini je ovlašten da daje informacije – navodi se u odgovoru Srni da li je na zahtjev Tužilaštva formiran predmet u slučaju Mehmedagić.

Tužilaštvo BiH zatražilo je početkom decembra da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat prosvjetne inspekcije izvrši provjere u vezi sa dokumentacijom, odnosno Mehmedagićev upisni list na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Mehmedagiću, koji je direktor Obavještajno-bezbjednosne agencija BiH, poništena je diploma Fakulteta za poslovne studije u Banjaluci, a Tužilaštvo BiH je formiralo predmet i utvrđuje zakonitost diplome sa Pravnog fakulteta u Sarajevu.

Prema navodima federalnih medija, Tužilaštvo BiH provjerava da li je Mehmedagić imao status više stručne spreme Pravnog fakulteta u Sarajevu sa kojeg se prebacio na Fakultet za poslovne studije u Banjaluci.

Tužilaštvo BiH je od Pravnog fakulteta u Sarajevu zatražilo kopiju Mehmedagićevog dosijea.

– Uvidom u dosije uočili smo nekoliko nelogičnosti, pa vam se obraćamo kao nadležnom inspekcijskom organu u Kantonu Sarajevo da i vi izvršite uvid i utvrdite da li je bilo propusta u obrazovnom procesu studenta Osmana Mehmedagića – navodi Tužilaštvo u dopisu Inspekciji.

Tužilaštvo BiH navodi da na koricama upisnog lista studenta Mehmedagića piše da se na studij prijavio kao vanredni student 23. februara 1994. godine iako je tadašnji Zakon o univerzitetu SR BiH propisivao da školska godina počinje 1. oktobra i završava 30. septembra naredne kalendarske godine.

– Potrebno je da nas obavijestite da li je nakon Zakona o univerzitetu od 12. decembra 1990. godine, a sve do upisa studenta na dan 23. februara 1994, postojao propis koji je omogućavao naknadni, odnosno retroaktivni upis – pojašnjava se u dopisu.

Tužilaštvo dalje navodi da je na koricama upisnog lista pisalo „uslovan upis“ i izjava studenta Mehmedagića da zbog ratnih okolnosti ne može priložiti dokaze o ranijem školovanju, te se obavezao da će nedostajuće dokumente (diplomu završene srednje škole) Fakultetu dostaviti najkasnije tri mjeseca po prestanku ratnog stanja.

Mehmedagić je dokaz o završenoj srednjoj stručnoj spremi predao fakultetu 9. decembra 1999. godine, i to na zahtjev Fakulteta, koji mu bez dokaza o završenoj srednjoj stručnoj spremi nije mogao izdati diplomu.

– Potrebno je da nas obavijestite da li je postojao propis koji je dozvoljavao „uslovan upis“ i da li je taj čin zakonit budući da je student dokaz o završenoj srednjoj školi dostavio tek nakon diplomiranja, odnosno 1999. i da li probijanje roka od tri mjeseca nakon prestanka ratnih dejstava, u svjetlu propisa koji regulišu potrebnu stručnu spremu za upis, utiču na zakonitost izdate diplome – piše u zahtjevu Tužilaštva.

Mehmedagić je imao završenu trogodišnju stručnu školu – električar, pa Tužilaštvo BiH traži da prosvjetni inspektor utvrdi i da li je postojao drugi propis nakon 12. decembra 1990. godine koji je omogućavao učenicima sa završenom trogodišnjom srednjom školom (takozvanim zanatlijama) upis na studij Pravnog fakulteta, te da li je takav upis mogao biti moguć na način kao u ovom slučaju.

– Potrebno je da nas obavijestite da li je bilo kakvih propusta prilikom upisa i daljeg studiranja u konkretnom slučaju – navodi se u dopisu.

Analizom datuma položenih ispita, Tužilaštvo je utvrdilo da je Mehmedagić isti dan kada je upisao fakultet 23. februara 1994. godine položio ispit iz predmeta Odbrana i zaštita kod profesora Nebojše Rončevića, a desetak dana nakon upisa položio i Latinski jezik.

– Vidljivo je da je mjesec dana nakon upisa, u aprilu, Mehmedagić položio većinu ispita. Potrebno je da nas obavijestite da li je postojao propis koji je dozvoljavao polaganje ispita bez prethodno završenog procesa održane nastave i da li je postojala zakonska mogućnost da se ispiti polažu na dan upisa na Fakultet. Istovremeno, potrebno je da nas obavijestite da li je postojao propis koji je omogućavao polaganje ispita u vrijeme kada nije bilo zakonom propisanih ispitnih rokova – poručili su iz Tužilaštva.

Uvidom u dosije Mehmedagića u periodu od 23. februara do 23. aprila 1994. godine položio je svih osam predmeta na prvoj godini. Na dane 10. oktobra i 17. oktobra 1994. godine Mehmedagić položio je predmete Krivično pravo i Ekonomska politika.

Tužilaštvo BiH traži odgovor da li su postojali propisi koji su omogućavali polaganje ispita samo nekoliko dana nakon početka akademske godine, iako je bilo zakonom propisano da su ispitni rokovi u januaru.

Tužilaštvo od prosvjetnog inspektora traži da bude utvrđeno da li je bilo propusta u procesu studiranja, te da li su mogli uticati na zakonitost izdavanja diplome, odnosno uvjerenja o diplomiranju, a koja je studentu izdata 16. decembra 1999. godine i koja je korištena prilikom upisa na Fakultet za poslovne studije u Banjaluci gdje je tok školovanja doveden u pitanje odlukama nadležnih inspekcijskih organa Republike Srpske.