Goganović: Izazovima mogu da odgovore Ministarstvo bezbjednosti, MUP Srpske i FBiH

7
Foto: Aleksandar Goganović/Facebook

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da u BiH, za razliku od zemalja EU gdje je povećana opasnost od terorističkih napada, ne raspolažu informacijama koje bi ukazivale na povećan rizik.

– Vjerujem da trenutnim izazovima, rizicima i prijetnjama zajedno mogu odgovoriti Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara, kao i ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH – rekao je Goganović Srni.

On je istakao da treba biti oprezan, kao i da trenutnu situaciju, u skladu sa svojim mandatom, prate EUFOR i NATO Štab u Sarajevu, sa kojima su u redovnoj komunikaciji.

Goganović je naveo da Oružane snage nastavljaju sa ustaljenim aktivnostima, navodeći da je njihova nadležnost u okviru vojnokontrolisanog područja, a sve van toga je nadležnost civilnih organa bezbjednosti, kako onih na nivou zajedničkih institucija, tako i onih na nivou Republike Srpske i FBiH.

On je naveo i da ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić prati bezbjednosnu situaciju u Evropi i BiH i da u skladu s tim i donosi odluke.

Goganović je podsjetio da pojedine zemlje EU angažuju oružane snage, kako u dijelu zaštite svojih granica, tako i unutar zemlje, kao na primjer u Austriji, budući da je trenutno povećan rizik od terorističkih napada.