Govedarica: Štitićemo imovinske interese Srpske

21
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Pravobranilaštvo Republike Srpske u punom kapacitetu nastavlja rad u zaštiti imovinskih interesa Republike Srpske, prije svega poštujući njen Ustav, istakao je pravobranilac Milimir Govedarica i poručio da neće postupati po neustavnim odlukama Ustavnog suda BiH.

Govedarica je naveo da će se u odnosu na sporne odluke postupati u skladu sa Ustavom BiH i Ustavom Republike Srpske.

– Ustavni sud BiH se odlukom o Zakonu o šumama i šumskom zemljištu, suprotno Ustavu BiH i Ustavu Srpske, postavlja kao nadređeni svim zakonodavnim tijelima u BiH upućujući ih koji će zakon donijeti, kojim redom i sa kakvim sadržajem. Time pokušava bez ustavnog osnova pribaviti nadležnosti BiH, a umanjiti imovinska prava entitetima kojima je dato da suvereno odlučuju o tim pravima – rekao je Govedarica za „Glas Srpske“.

Na pitanje da li je zaprimio tužbu Pravobranilaštva BiH koja se odnosi na Šumsko gazindstvo „Birač“ Vlasenica i koji je stav o postupanju pravobranioca BiH iz reda srpskog naroda Mlađena Mandića u ovom, ali i nekim drugim predmetima, Govedarica je ocijenio da je tužba neosnovana.

– Ova tužba, koju je, nažalost, potpisao pravobranilac BiH iz reda srpskog naroda, je neosnovana, neustavna, nezakonita i predstavlja još jedan pokušaj oduzimanja ustavne imovinske nadležnosti Republike Srpske. Pravobranilac BiH iz reda srpskog naroda dao je svoju saglasnost na tu tužbu, što je protiv interesa Republike Srpske – dodao je Govedarica.

On je naveo da je neustavna i inicijativa za usvajanje zakona o načinu korišćenja i raspolaganja vojnom imovinom koju je podnio član Kolegijuma Predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić.

– Pravobranilaštvo Republike Srpske nije dalo pozitivno mišljenje zato što je ta inicijativa protivustavna, zadire u suverenitet Srpske i predstavlja ponovni pokušaj prenošenja nadležnosti – zaključio je Govedarica.