Helikopterski servis Srpske evakuisao trudnicu iz Sarajeva za Zagreb

67
Foto: Opšta bolnica u Sarajevu

U skladu sa svojom osnovnom namjenom, Helikopterski servis Republike Srpske uspješno nastavlja sa izvođenjem operacija vazdušnog medicinskog transporta u cilju što bržeg i efikasnijeg medicinskog zbrinjavanja stanovnika Srpske, ali i svih stanovnika BiH koji, na osnovu opravdane medicinske indikacije, takođe mogu da zahtijevaju ovakav vid transporta.

U posljednja tri dana učestali su pozivi Helikopterskom servisu Srpske za potrebom vazdušnog medicinskog transporta iz svih dijelova BiH tako da je 14. 10. izvršen vazdušni medicinski transport pacijenta iz Foče prema Univerzitetsko-kliničkom centru Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz Helikopterskog servisa Srpske.

Dan kasnije, 15. oktobra, u složenim meteorološkim uslovima, na osnovu zahtjeva iz Opšte bolnice u Sarajevu, izvršen je uspješan vazdušni medicinski transport trudnice u 21. nedelji trudnoće, iz Sarajeva za Zagreb, navodi se u saopštenju.

Foto: Opšta bolnica u Sarajevu

Pripadnici Helikopterskog servisa Srpske i danas su angažovani na izvršenju dva vazdušna medicinska transporta iz Banjaluke za Trebinje i iz Tivta za Banjaluku.

Iz dosadašnjeg iskustva pripadnika Helikopterskog servisa Srpske u izvođenju operacija vazdušnog medicinskog transporta, nerijetko su u toku dana izvođena dva i više vazdušna medicinska transporta pacijenata.

– To je znak da institucije i medicinske ustanove u BiH i regionu prepoznaju uspješan, organizovan i profesionalan rad
Helikopterskog servisa Srpske, ali i povjerenje građana, što je poseban značaj pripadnicima Helikopterskog servisa Srpske i velika odgovornost da budu uvijek na raspolaganju svima kojima je pomoć potrebna – saopšteno je iz Helikopterskog servisa Srpske.

Zbog toga je Helikopterski servis Srpske i uspostavio sistem svakodnevnog dežurstva za ove potrebe.

U toku ove godine pripadnici Helikopterskog servisa Srpske uspješno su izvršili 32 vazdušna medicinska transporta, uključujući i današnje dvije operacije.