HNS: Neće proći radikalno nametanje unitarističkog sistema

12
Foto: FENA

Hrvatski narodni sabor BiH saopštio je da radikalno nametanje unitarističkog sistema u BiH neće proći i da se Hrvatima neće nametati politički predstavnici.

Iz HNS-a su istakli da su primili k znanju presudu Evropskoga suda za ljudska prava u predmetu „Kovačević protiv BiH“, podsjetivši da je podnosilac zahtjeva dugogodišnji unitaristički aktivista i savjetnik drugog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, uzurpatora pozicije hrvatskoga člana Predsjedništva.

– Kao što je uoči donošenja presude isti priznao, njemu i drugim političkim aktivistima nisu u interesu zaštita i promocija ljudskih prava, nego je njihov konačan cilj ukinuti konstitutivnost naroda i nametnuti unitaristički politički sistem – naveli su iz HNS-a BiH.

Cilj te radikalne političke agende je, dodaje se u saopštenju, postići poredak u kojem će Bošnjaci, s obzirom na to da su najbrojniji konstitutivan narod, vladati u unitarnoj državi i nametati svoje predstavnike Hrvatima i svima drugima.

– HNS ostaje privržen Dejtonskom mirovnom sporazumu koji garantuje mir među tri konstitutivna naroda. Napadi na osnovna ustavna načela, uključujući ravnopravnost konstitutivnih naroda, doprinose nestabilnosti BiH i usporavaju njen evropski put – istaknuto je u saopštenju.

HNS smatra da se sve odluke Ustavnog suda BiH, kao i presude Evropskoga suda za ljudska prava trebaju implementirati, uključujući odluku o legitimnom predstavljanju i ravnopravnosti konstitutivnih naroda na svim administrativno-političkim nivoima i prestanku diskriminacije Jevreja, Roma i drugih manjinskih grupa, te svih drugih građana zbog kršenja njihovog pasivnog biračkog prava.

– Pojedine interpretacije presude „Kovačević protiv BiH“ i druge presude donesene kao ishod političkog aktivizma unitarističkih političara iz BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, ne mogu dovesti u pitanje ravnopravnost Hrvata, Bošnjaka i Srba. Ti su komentari politički motivisani, bez utemeljenja u ljudskim pravima i protivni su Dejtonskom sporazumu. Pozdravljamo navode Evropskoga suda za ljudska prava da vlasti BiH trebaju odlučiti koji je najbolji politički sistem i na koji način adresirati pitanje diskriminacije ljudskih prava – istakli su iz HNS-a.

Evropski sud za ljudska prava je, u danas objavljenoj presudi, utvrdio da je došlo do povrede člana jedan Protokola 12 (opšta zabrana diskriminacije) i Evropske konvencije o ljudskim pravima zbog toga što Slaven Kovačević, savjetnik hrvatskog člana Predsjedništva Željka Komšića, „nije adekvatno zastupljen u Domu naroda Parlamentarne skupštine i Predsjedništvu BiH“.