Izabrano pet novih članica Savjeta bezbjednosti UN

23
Foto: UN Photo/Kim Haughton (arhiva)

Generalna skupština UN izabrala je Dansku, Grčku, Pakistan, Panamu i Somaliju u Savjet bezbjednosti UN na dvogodišnji mandat koji počinje 1. januara 2025. godine.

Savjet bezbjednosti je jedino tijelo UN koje može da donosi pravno obavezujuće odluke kao što su uvođenje sankcija i odobravanje upotrebe sile.

Ima pet stalnih članica sa pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i SAD. Ostalih 10 članica se biraju, a pet novih dobija mandat svake godine.

Danska, Grčka, Pakistan, Panama i Somalija će zamijeniti Ekvador, Japan, Maltu, Švajcarsku i Mozambik.

Mjesta se dodjeljuju po regionalnim grupama da bi se osigurala geografska zastupljenost.

Danska je dobila 184 glasa, Grčka 182, Pakistan 182, Panama 183, a Somalija 179 glasova.