Imenovani članovi zajedničkih komisija Parlamentarne skupštine BiH

42
Foto: Dejan Božić/RAS Srbija

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH imenovali su danas članove zajedničkih komisija parlamenta BiH iz ovog doma i predstavnike ovog doma u devet delegacija parlamenta BiH u međunarodnim institucijama.

Iz Doma naroda u Zajedničku komisiju za odbranu i bezbjednost imenovani su Amir Fazlić, Asim Sarajlić, Dušanka Majkić, Sredoje Nović, Marina Pendeš, Bariša Čolak.

U Zajedničku komisiju za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije iz Doma naroda imenovani su delegati Asim Sarajlić, Nikola Špirić, Sredoje Nović, Bariša Čolak, Marina Pendeš i Munib Jusufović.

Delegati su u Zajedničku komisiju za ekonomske reforme i razvoj imenovali Amira Fazlića, Lazara Prodanovića, Lidiju Bradaru, Muniba Jusufovića, Mladena Bosića i Zlatka Miletića.

Izabrani su i članovi Zajedničke komisije za evropske integracije koju čine Lazar Prodanović, Lidija Bradara, Amir Fazlić, Bariša Čolak, Denis Bećirović i Mladen Bosić.

Članovi Zajedničke komisije za administrativne poslove iz Doma naroda su Asim Sarajlić, Amir Fazlić, Sredoje Nović, Nikola Špirić, Bariša Čolak i Lidija Bradara.

U Zajedničku komisiju za ljudska prava su izabrani Lazar Prodanović, Dušanka Majkić, Marina Pendeš, Zlatko Miletić, Munib Jusufović i Denis Bećirović.

Delegat Zlatko Miletić tokom rasprave tvrdio je da je grubo prekršen Poslovnik, navodeći da je problem sličan kao i ranije kod stalnih komisija, odnosno, da je bez konsultovanja sa šefom kluba stavljen u komisije.

Denis Bećirović je tokom rasprave rekao da je neprihvatljivo da su tek sada imenovane zajedničke komisije, te dodao da će on glasati protiv.

Na sjednici su imenovani članovi delegacija parlamenta BiH iz Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a i u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza, Interparlamentarnoj grupi BiH u Interparlamentarnoj uniji.

Imenovani su i članovi delegacija iz Parlamentarne skupštine BiH u Centralnoevropskoj inicijativi, u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, u Parlamentarnoj skupšdžtini Unije za Mediteran, u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, kao i delegacije parlamenta BiH u Parlamentarnoj skupštini frankofonog govornog područja.

Imenovanjem zajedničkih komisija i stalnih delegacija biće završeno formiranje radnih tijela i delegacija parlamenta BiH u ovom sazivu.