Izvještaj o Pravobranilaštvu nije dobio podršku srpskih delegata

13
Foto: Klix.ba

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije prihvatio izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2018. godinu jer su delegati SNSD-a glasali protiv tako da nema entitetske većine i izvještaj je upućen na usaglašavanje.

Delegati su prihvatili jučerašnji zaključak komisije ovog doma, koji se odnosi na utvrđivanje visine štete koju BiH trpi od izgubljenih sudskih sporova.

Delegat Dušanka Majkić /SNSD/ ocijenila je da su izvještaji entitetskih pravobranilaštava mnogo bolji i sadržajniji od izvještaja o radu Pravobranilaštva BiH.

Ona nije zadovoljna konstatacijama Pravobranilaštva BiH koji se odnose na takozvanu državnu imovinu, jer se radi o tome da ta imovina pripada entitetima.

Prema njenim riječima, pitanje perspektivne i neperspektivne vojne imovine poseban je slučaj i tu Republika Srpska ima od ranije poznat kategoričan stav.

Delegat Denis Bećirović /SDP/ nije želio da prihvati stavove Majkićeve u pogledu vlasništva entiteta nad državnom imovinom.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić upozorio je Bećirovića da ne koristi neustavni termin „manji bh.entitet“.

Munib Jusufović /SBB/ rekao je da nije zadovoljan radom Pravobranilaštva BiH, posebno na planu rješavanja pitanja državne svojine u BiH.

Predstavnik Pravobranilaštva BiH Mariofil Ljubić rekao je da u BiH treba donijeti zakon koji reguliše, između ostalog, pitanje naknada u izgubljenim sudskim procesima, kao i još neka sporna pitanja, poput izricanja mjere pritvora, što, takođe, stvara velike troškove BiH.

On smatra da u BiH treba donijeti i zakon o državnoj imovini.

Delegati Doma naroda primili su na znanje izvještaj o sprovođenju opštih izbora 2018. i izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2018. godini.

Delegat SDP-a BiH Denis Zvizdić pitao je ko je u CIK-u dao saglasnost da se u birački spisak upiše Novak Đukić, koji je, kako je naveo, „odgovoran za ratne zločine u Tuzli“.

Delegat Lazar Prodanović /SNSD/ konstatovao je da se o ovom izvještaju raspravlja kasno i da CIK ima dosta elementa odgovornosti za neregularnosti izbornog procesa u BiH.

  • Primijećena je i ogromna inflacija fiktivnih političkih subjekata u izbornom procesu u BiH, i te slabosti treba otkloniti – smatra Prodanović.

Član CIK-a BiH Stjepan Mikić pozvao je delegate da pisanim putem CIK-u pošalju sve upite u vezi sa pomenutim izvještajima, nakon čega će dobiti validne odgovore.

On je pozvao i na formiranje interresornih radnih grupa koje bi trebalo da pronađu zakonska rješenja za poboljšavanje Izbornog zakona BiH i moderniji pristup izbornom procesu.

Primljena je k znanju informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2017. godine.

Prema izvještaju, koji je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, spoljni dug BiH zaključno sa 31. decembrom 2017. godine iznosio je 7.851.990.000 KM ili 69,16 odsto, a unutrašnji 3.501.630.000 KM.

Dom naroda riješio je i neka kadrovska pitanja vezana za rad delegata u parlamentarnim komisijama.