Jeleni Trivić puna usta priče o borbi protiv korupcije, a pruža podršku licu presuđenom za pljačku opštine

23
Foto: Faktor

Dok su Jeleni Trivić, kandidatu za predsjednika Republike Srpske, puna usta borbe protiv korupcije i kriminala, ona u srpskim povratničkim opštinama u FBiH pruža punu podršku Dušku Radunu, licu presuđenom za pljačku opštine Bosansko Grahovo.

Ovakvim njenim potezima sva priča o borbi protiv kriminala i korupcije, koja je inače dominantna u zapadnom diskursu, pada u vodu, piše Faktor magazin.

Foto: Faktor

Radun je od 2015. do 2018. godine bio načelnik opštine Bosansko Grahovo, a presudom Opštinskog suda u Livnu osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Sud u Livnu presudom je odredio da Radunu bude oduzeto 23.530 KM, odnosno imovinska korist pribavljena krivičnim djelima.

Radun je platio još 24.000 KM jer je zatvorsku kaznu zamijenio novčanom.

Uvidom u presudu koje je imala etrafika, saznalo se da je krivično djelo počinio u periodu između 12. februara 2016. i 9. februara 2017. godine, kada je kao načelnik iskoristio svoj službeni položaj u namjeri da sebi pribavi imovinsku korist a nanese štetu opštini Bosansko Grahovo. Radun nije postupao u skladu sa Statutom opštine, član 38, stav 18, kojom je propisano da načelnik vodi brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada.

Radun je pomenuti novac podizao u više navrata. Donio je rješenje 29. aprila 2016. godine u kojem odobrava upotrebu novčanih sredstava opštine, na osnovu kojeg je 25. jula iste godine podigao sa blagajne 2.000 KM, a potom ih prisvojio za sebe. Sličnu odluku kojom odobrava upotrebu novčanih sredstava donosi i 24. juna 2016. godine na osnovu koje je 1. avgusta iste godine podigao 3.000 KM, a potom ih prosvojio.

Novu takvu odluku donio je 29. jula 2016. te isti dan podigao još 2.000 KM. U isti dan, 19. avgusta 2016. donio i odluku te podigao sa blagajne 3.000 KM. Odlukom od 16. decembra podigao je sa blagajne još 3.000 KM a potom i iznos od 1.880,50 KM, a ni ta novčana sredstva nije utrošio za predviđene namjene već je i njih prisvojio za sebe.

Novac je podizao i sa transakcijskog računa opštine otvorenog u Raiffeissen banci, koji potom nije polagao u blagajnu već prisvajao za sebe. Podigao je tako, 7. marta 2016. godine 3.000 KM, a 26. aprila iste godine 500 KM.

Foto: Faktor

Na Opštim izborima 2018. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Livanjskog kantona, ali je Centralna izborna komisija (CIK) BiH oduzela mandat jer je pravosnažno osuđen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Radunu ovo nije bio jedini problem sa zakonom. On je 2012. godine pravosnažno osuđen na dva mjeseca uslovno, jer je preko posrednik „prijetio Slaviši Mihajlovići da će da objesiti“.

Kao predsjednik SNS-a FBiH Duško Radun na ovim opštim izborima predvodi listu „Srpska sloga“ u Livanjskom kantonu na kojoj su još i SP, DNS, PDP i SDS.