Još jedna mjera Vlade Srpske sa ciljem suzbijanja sive ekonomije

16
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Vlada Republike Srpske planira da u ovoj godini uspostavi registar lica koja se bave posredovanjem pri prometu nekretnina u Republici Srpskoj, sa ciljem jačanja konkurentnosti privrednih subjekata u sektoru usluga, suzbijanja sive ekonomije i razvoja tržišta nepokretnosti u Republici Srpskoj.

Pored toga, cilj je i da se ovom mjerom obezbjedi visok stepen pravne sigurnosti za sve učesnike u posredovanju u prometu nepokretnosti, ali i da se dobije viši kvalitet usluga u oblasti posredovanja po evropskim standardima poslovanja.

Navedeno je sve to u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godina, u kojem stoji da će se novim Zakonom o posredovanju u prometu nepokretnosti jačati konkurentnost privrednih subjekata u sektoru usluga i suzbiti siva ekonomija uz stvaranje uslova za razvoj tržišta nepokretnosti u Republici Srpskoj, a što je u skladu sa postavljenim ciljevima u oblasti uređenja unutrašnjeg tržišta, zaštite fer konkurencije i zaštite potrošača.

S tim u vezi, u ovom Programu je navedeno da je za ovu godinu planirano uspostavljanje registra lica koji se bave posredovanjem pri prometu nekretnina, te praćenje efekata donesenog zakona na smanjenju sive ekonomije, rastu i razvoju ove djelatnosti i zaštiti učesnika u prometu nekretnina.

Što se tiče sljedeće godine, planirano je ažuriranje registra lica koji se bave prometom nekretnina, te nastavak praćenja efekata donesenog zakona na smanjenju sive ekonomije, rastu i razvoju ove djelatnosti i zaštiti učesnika u prometu nekretnina.

U programu se navodi da oblast posredovanja u prometu nepokretnosti u Republici Srpskoj karakteriše visoko učešće sive ekonomije u poslovima posredovanja u prometu nepokretnosti, nekvalitetna usluga posrednika, nepostojanje osiguranja od odgovornosti, ali I činjenca da nije određena potrebna stručna sprema za lice koje obavlja poslove posredovanja.

Takođe, posrednici nemaju obavezu da prikažu svu dokumentaciju u vezi sa nepokretnošću, niti da ta dokumenta, tj. kopije dokumenata, čuvaju, dok se ugovori o posredovanju u praksi rijetko zaključuju, ne sadrže sve potrebne elemente, ni obaveze i odgovornosti posrednika.

Pored toga, navodi se i da se provizije često isplaćuju u gotovom, a ne preko računa, čime se dovodi u pitanje kontrola tokova novca i oporezivanje, a država nema adekvatan izvor podataka o obavljenim transakcijama u posredovanju u prometu nepokretnosti.

Tu je i angažovanje nestručnih lica na poslovima posredovanja i to bez zaključenja odgovarajućeg ugovora u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, a to dovodi do nekvalitetnog pružanja usluge, veliki broj transakcija na tržištu nepokretnosti obavlja se uz posredovanje neregistrovanih privrednih subjekata, dakle u sivoj zoni ekonomije, u kojoj ne važe nikakva pravila, niti standardi poslovanja, uz istovremeno izbjegavanje plaćanja poreza državi.

Što se tiče uticaja ove mjere na konkurentnost, u ovom Programu ekonomskih reformi Republike Srpske, stoji da se ona ogleda u povećanom prilivu novčanih sredstava u Budžet Republike Srpske, zatim pravnim uređenjem ove djelatnosti i stvaranjem lojalne konkurencije stvaraju se uslovi za razvoj i rast ove djelatnosti, ali se doprinosi i suzbijanju sive ekonomije i zaštiti i kupaca i prodavaca nekretnina u oblasti posredovanja u prometu nekretnina.