Jujić: Nastavak razvoja lokalne samouprave i reforme javne uprave

6
Foto: SRNA

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić rekla je da će Strategija razvoja lokalne samouprave u Srpskoj za period 2022-2028. godina, koja je u izradi, sadržavati ključna rješenja i mjere za proces decentralizacije i unapređenja lokalne samouprave na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Jujićeva je u intervjuu Srni navela da će u ovom strateškom dokumentu mjesto naći unapređenje upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave, jačanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, te digitalizacija.

– I upravljanje kvalitetom, jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, unapređenje usluga koje se pružaju građanima i međuopštinske saradnje, te kreiranje povoljnog poslovnog okruženja samo su neke od tema koje će naći mjesto u ovom strateškom dokumentu – najavila je Jujićeva.

Ona je dodala da će jedan od prioriteta novog strateškog dokumenta biti razvijanje mehanizama dodatne materijalne i nematerijalne podrške nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave kako bi se podstakao njihov razvoj, te smanjila razlika u stepenu razvijenosti.

– Strategijom je jasno izražena namjera da se nastavi proces razvoja lokalne samouprave, te kreira okvir u kojem će se dalje unapređivati taj sistem, kao osnov za kreiranje strategija razvoja jedinica lokalne samouprave i godišnjih politika i planova razvoja, programa i projekata, koji treba da budu usklađeni sa dugoročnim razvojnim ciljevima – precizirala je Jujićeva.

Ona je dodala da će se raditi i na Strategiji obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave s ciljem da se kreira održiv i funkcionalan sistem obuke, koji će službenicima i izabranim zvaničnicima biti kvalitetan izvor znanja i sticanja vještina potrebnih za razvoj visokoprofesionalne, odgovorne i efikasne lokalne samouprave u Srpskoj.

Efikasnija i profesionalnija državna služba

Jujićeva je navela da je u oblasti reforme javne uprave Vlada podržala prijedlog da se realizacija strateškog okvira i pripadajućeg akcionog plana produži za pet godina, te da slijedi izrada provedbenih dokumenata, imenovanje provedbenih struktura za reformu javne uprave, rješavanje pitanja obezbjeđenja donatorskih sredstava za dodatno finansiranje reforme javne uprave, a nakon toga izrada i realizacija projekata u funkciji implementacije predviđenih reformskih mjera i aktivnosti.

Prema njenim riječima, značajna aktivnost ovog ministarstva biće usmjerena na izradu zakona o državnim službenicima, pripadajućih podzakonskih akata i implementacija navedenih propisa.

– Navedene aktivnosti imaju za cilj reforme u oblasti državne službe i upravljanja ljudskim potencijalima. To doprinosi da se reformiše državna služba na način da postane profesionalnija, efikasnija, efektivnija, jeftinija, a pružaće bolje usluge i biti na usluzi građanima i poslovnoj zajednici – istakla je Jujićeva.

Ona je precizirala da se proces reforme javne uprave u Srpskoj odvija realizacijom zajedničkih aktivnosti i koordinacijom procesa reforme javne uprave u BiH, kao i kroz aktivnosti koje samostalno sprovodi Srpska.

Jujićeva je na tom planu navela da će donošenje zakona o državnim službenicima doprinijeti ispunjavanju ključnih prioriteta koje je EU dostavila BiH, a odnose se na reformu javne uprave.

Odlična saradnja i sa Ministarstvom državne uprave Srbije

Ona je dodala da je uspostavljena odlična saradnja sa brojnim međunarodnim organizacijama koje kroz projektne aktivnosti djeluju u oblasti lokalne samouprave, a prije svega sa Razvojnim programom UN, Švedskom i Švajcarskom ambasadom, GIZ-om, te drugim međunarodnim organizacijama sa kojima Ministarstvo aktivno radi na unapređenju usluga koje se pružaju građanima na lokalnom nivou, te na unapređenju povoljnog poslovnog okruženja.

– Jedan od strateških partnera Ministarstva je i Savez opština i gradova Srpske sa kojim sarađujemo na svim bitnim pitanjima koja se odnose na lokalnu samoupravu, a tu je i odlična saradnju sa Ministarsvom državne uprave i lokalne samouprave Srbije. Kroz realizaciju memoranduma o saradnji dva ministarstva u prethodnom periodu održani su brojni sastanci sa kolegama iz Srbije u različitim oblastima na kojima su razmijenjena iskustva i dobre prakse – rekla je Jujićeva.

Ona je rekla da je na planu podrške nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u prvih šest mjeseci ove godine ovim opštinama dodijeljeno 1.500.000 KM.

Nerazvijenim opštinama od 2013. godine više od 20 miliona KM

Ova sredstva su, kaže Jujićeva, namijenjena za podršku proizvodnji, izvozu, osnivanju i razvoju malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, zaštiti životne sredine, izgradnji novih, rekonstrukciji i održavanju postojećih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenoj zaštiti stanovništva i pomoći socijalno ugroženog stanovništva, brigu o mladima, te za druge namjene radi lokalnog razvoja i efikasnog izvršavanja poslova jedinice lokalne samouprave.

– Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, odnosno Vlada Srpske je od 2013. godine do danas dodijelila 20.200.000 KM u cilju podrške lokalnom ekonomskom razvoju nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave – rekla je Jujićeva.

Ona je navela da je u prethodnom periodu Vlada Srpske obezbijedila dodatnih 300.000 KM za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave.

– Ministarstvo je od 2018. godine do sada podržalo realizaciju 60 projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 1.069.862 KM. Obezbjeđenjem sredstava za lično učešće opština u sufinansiranju projekata domaćih i stranih donatora osigurala se realizacija 60 projekata čija ukupna vrijednost iznosi 5.477.684 KM. Takođe, i u budžetu Ministarstva za 2022. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 300.000 KM za ove namjene – rekla je Jujićeva.

Usvojeni važni akti i povećane plate

Ona je podsjetila da su krajem prošle i u prvoj polovini ove godine usvojena važna zakonska rješenja poput Zakona o dopunama Zakona o republičkoj upravi čime je formirana Republička direkcija za investicije.

– Cilj donošenja ovog zakona je unapređivanje poslovnog ambijenta i privlačenje domaćih i stranih investicija, posebno onih koje doprinose razvoju novih tehnologija, prenosu znanja, unapređivanju efikasnosti i internacionalizaciji poslovanja. Putem novoosnovane Republičke direkcije za investicije omogućiće se potencijalnim investitorima da na jednom mjestu i putem ovog organa brže i efikasnije okončaju sve potrebne poslovne procese – navela je Jujićeva.

Ona je dodala da je dodatnim izmjenama i dopunama ovog akta u ovoj godini propisano da Poreska uprava preuzme poslove iz nadležnosti Republičkog deviznog inspektorata radi racionalnijeg i ekonomičnijeg poslovanja, te je navela da je usvojena odluka kojom se utvrđuje cijena rada za sve zaposlene u ministarstvima, drugim republičkim organima uprave i stručnim službama Vlade Srpske u iznosu od 110 KM, čime se plata za sve zaposlene u ministarstvima i republičkim organima uprave povećava za 10 odsto.

Ona je napomenula da je ove godine Narodna skupština usvojila Zakon o gradu Laktaši, čime je ova jedinica lokalne samouprave stekla preduslove za pristup fondovima EU po planiranim projektima čija će realizacija dovesti do daljeg razvoja tog grada i poboljšanja kvaliteta života građana.

– U februaru je na snagu stupila uredba o sprovedbenim dokumentima u Srpskoj čime je zaokružen normativno-pravni okvir kojim se uređuje oblast strateškog planiranja u Srpskoj – zaključila je Jujićeva.