Katastar obavijestio cetinjsku Skupštinu o zabrani otuđenja manastira

18
Foto: culture.co.me

Uprava za katastar i imovinu Crne Gore obavijestila je predsjednika Skupštine opštine Cetinje Dejanu Dizdar o rješenju kojim se zabranjuje otuđenje imovine i zemljišta Cetinjskog manastira.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za katastar i imovinu Koča Đurišić poslao je obavještenje u kojem se, između ostalog, navodi da je Vlada Crne Gore 13. septembra odlučila o informaciji zaštitnika imovinsko-pravnih interesa u vezi sa nepokretnostima, koje su predmet rasprave u cetinjskom parlamentu.

Vlada je u vezi sa tim donijela zaključke i naložila Upravi za katastar i državnu imovinu da odmah i bez odlaganja izvrši zabilježbu zabrane i otuđenja u „G“ listu nepokretnosti broj 915 katastarska opština Cetinje 1.

Naloženo je i da se odmah i bez odlaganja izvrši ispravka upisanog nosioca svojine tako što će opštine kao nosilac prava i svojine biti država Crna Gora, pri čemu se navedenim upisom ne dira u prava upisanog titulara korišćenja.

Predsjednik Skupštine opštine Cetinje Dejana Dizdar za danas je zakazala sjednicu na čijem dnevnom redu je građanska inicijativa za „vraćanje“ Cetinjskog manastira nevladinoj organizaciji Crnogorska pravoslavna crkva.