Klokić: Registrom dijaspore do adekvatne saradnje

47
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić izjavio je za Srnu da je Vladi na usvajanje upućena Uredba za uspostavljanje i vođenje Registra dijaspore, što je neophodan korak kako bi Srpska mogla da evidentira dijasporu i na osnovu toga planira adekvatnu saradnju.

– Ovim ćemo dobiti preciznije podatke o broju iseljenika, strukturi i kvalifikacijama pripadnika dijaspore. Sa ovim informacijama moći ćemo da adekvatnije planiramo aktivnosti, kao i da uključimo određene pojedince, udruženja i organizacije u njihovo provođenje – naglasio je Klokić.

Klokić je istakao da je namjera Ministarstva da kreira mrežu koja je aktivna, a podstaknuće komunikaciju, razmjenu znanja i iskustava između dijaspore.

– Naglašavam da je saradnja obostrana, što znači da će i dijaspora moći da predlaže odgovarajuće aktivnosti. Naš zadatak jeste da budemo u kontaktu sa udruženjima dijaspore, da prepoznamo koji su to izazovi sa kojima se suočavaju naši građani u inostranstvu i da naše djelovanje osmislimo tako da bude od koristi građanima i u Republici Srpskoj i dijaspori – poručio je Klokić.

Klokić je pozvao građane u dijaspori da posjete internet stranicu za dijasporu www.dijasporars.com i da ispune odgovarajuću formu i upišu se u Registar.

– Uskoro će biti organizovana i šira promotivna kampanja u saradnji sa našim predstavništvima u inostranstvu kako bismo upoznali što veći broj građana o ovoj inicijativi i podstakli ih da se upišu u Registar – naglasio je Klokić.

Klokić je dodao da će građani na internet stranici za dijasporu moći da prate novosti i aktivnosti koje su od značaja za njih, kao i da se informišu o najavama događaja, okruglih stolova i konferencija.

On je istakao da je saradnja sa dijasporom od velikog značaja za institucije Republike Srpske i da je namjera da se ta saradnja podigne na viši nivo i uredi odgovarajućim dokumentima.

Cilj je, tvrdi Klokić, da se stvore uslovi za ostvarivanje nekoliko ciljeva i prioriteta koji su postavljeni strateškim dokumentima resornog ministarstva.

Klokić je ukazao na činjenicu da značajan broj naših građana živi u dijaspori, ali i da želi da održi veze sa Republikom Srpskom zbog porodičnih, prijateljskih, ali i poslovnih razloga.

– Ideja o sveobuhvatnoj institucionalnoj saradnji sa dijasporom postoji nekoliko godina, počevši od foruma dijaspore održanih 2018. i 2019. godine. Glavni ciljevi foruma su bili da se prodube veze između Republike Srpske i dijaspore, uspostavi saradnja na institucionalnom nivou, promoviše i očuva nacionalni identitet u dijaspori i utvrde mehanizmi za uključivanje dijaspore u razvoj Republike – podsjetio je Klokić.

Prema njegovim riječima, na temelju zaključaka foruma dijaspore, izrađen je dokument Strateški plan za saradnju Republike Srpske sa dijasporom koji definiše prioritete saradnje, načine za unapređenje međusobnih odnosa i ostvarivanje kvalitetnije saradnje.

– Ovo je moguće ostvariti kroz različite inicijative, kao što su organizovanje foruma dijaspore u vidu javnih rasprava gdje se preciznije mogu odrediti budući pravci kretanja, kroz investicione i poslovne programe te saradnju u oblastima kulture, nauke i sporta – dodao je Klokić.

On je podsjetio da je Vlada Srpske prije nekoliko dana usvojila Akcioni plan, kojim će se konkretizovati prioriteti iz Strateškog plana. Značaj Akcionog plana, tvrdi Klokić, je u tome što su aktivnosti jasno definisane po oblastima, uz jasno naznačene nosioce aktivnosti, kao i rokove i pokazatelje.

– Po svojoj strukturi, Akcioni plan prati Strateški plan za saradnju sa dijasporom, što znači da precizira aktivnosti za pet strateških ciljeva i to jačanje cjelokupnih odnosa sa dijasporom, očuvanje nacionalnog identiteta, uključivanje dijaspore u privredne aktivnosti te saradnju u oblasti nauke i inovacija, kao i u oblastima omladine i sporta – naveo je Klokić.

Klokić je naveo da Akcioni plan podrazumijeva mnoštvo aktivnosti, među kojima je organizacija republičkih i lokalnih foruma dijaspore, osnivanje Savjeta za dijasporu, uspostavljanje pomenutog Registra dijaspore, izradu biltena i informatora o aktivnostima od interesa za dijasporu, investicione konferencije i sastanke, medijsko promovisanje saradnje sa dijasporom, organizovanje ljetnih škola za djecu iz dijaspore i slično.