Kojić: Izglasati prestanak važenja zakona o Tužilaštvu i Sudu koje su nametnuli visoki predstavnici

9
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Poslanik SNSD-a u Predstaničkom domu Pralamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je danas da je ustavni osnov za donošenje zakona o prestanku važenja zakona o Tužilaštvu i Sudu BiH sadržan u odredbi prema kojoj je parlament BiH nadležan za donošenje zakona, a ne visoki predstavnici nametanjem odluka.

Kojić je, obrazlažući zakonske prijedloge na sjednici Predstavničkog doma, naveo da su zakoni o Tužilaštvu i Sudu BiH doneseni nametnutim odlukama visokih predstavnika u BiH Pedija Ešdauna i Volfganga Petriča, koji nisu imali ovlaštenja da preuzmu ulogu zakonodavca ili ustavotvorca.

– Iz svega proizlazi da su visoki predstavnici protivpravno na osnovu Aneksa 10 i takozvanih bonskih ovlaštenja osnovali instituciju na nivou BiH, odnosno Tužilaštvo i Sud BiH – rekao je Kojić.

On je pojasnio da je članom pet Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma definisano da visoki predstavnik ima autoritet za konačnu interpretaciju Sporazuma o civilnom sprovođenju mirnog rješenja, odnosno da ima ovlaštenja da tumači samo Aneks 10, a ne kompletan Dejtonski mirovni sporazum.

Kojić je naveo i da bonski zaključci nisu zaključci, već da je u pravnom pogledu riječ o ugovoru koji su 1997. godine u pisanom obliku međusobno zaključile SAD, Kanada, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Turska i druge države, pravno neosnovano nazvavši se takozvanim Savjetom za primjenu mira u BiH, uprkos tome što postojanje tog tijela nije dozvoljeno nijednim izvorom međunarodnog prava.

– Dosljedno toj činjenici, koja je pravno neoboriva pred svakim sudom, te države nisu imale pravo da išta naređuju BiH, članici UN, niti da bilo koga trećeg, pa ni pojedinca zvanog visoki predstavnik u BiH ovlaste da može bilo šta nametati kao pravni akt u BiH, a kamoli kao ustav ili zakon – naveo je Kojić.

Kojić je istakao da je visoki predstavnik prekoračio ovlaštenja koja su mu data Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, te prekršio Ustav BiH u kojem je jasno definisano da sve funkcije i ovlaštenja, koja Ustavom nisu izričito dodijeljena institucijama BiH, pripadaju entitetima.

Treba se vratiti na početak i ispraviti greške koje su pravljene – rekao je Kojić i dodao da je veoma bitno da se danas ovi zakonski prijedlozi usvoje po hitnoj proceduri.