Kojić: Ne glasati za neprovodiva zakonska rješenja

15
Foto: rcirz.org

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić pozvao je danas poslanike da ne glasaju za neprovodiva zakonska rješenja.

U raspravi o Prijedlogu zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH i amandmanima koje je predložio poslanik SDA Šerif Špago, Kojić je precizirao da je riječ o amandmanima koji su sadržani u pismu Delegacije EU upućenim klubovima poslanika.

Kojić je rekao da nije protiv toga da se ispune uslovi EU i da neko dostavi svoje mišljenje, ali da je nedopustivo da to budu amandmani.

– Nije nas birala EU, nego građani u izbornim jedinicama. Mi imamo pravo da ovdje donosimo odluke u skladu sa politikama koje zastupamo – istakao je Kojić.

On se posebno usprotivio predloženom amandmanu kojim se, u skladu sa sadržajem pisma šefa Delegacije EU u BiH Johana Satlera instituciji ombudsmana BiH daje
nadležnost koju ona po zakonu nema, odnosno umjesto davanja neobavezujućih mišljenja i preporuka, omogućava se davanje konačnih rješenja.

– Nemojte da pravimo lakrdiju od parlamenta i zakona i da dajemo nadležnosti ombudsmanu koju on nema u izvornom zakonu. Time se stvara pravna nesigurnost, za šta ćemo mi biti odgovorni – upozorio je Kojić.

On je protiv amandmana koji se tiče obezbjeđivanja pristupa sudskoj zaštiti u hitnom pravnom sporu protiv rješenja nadležnih institucija, ističući da bi njegovo usvajanje uslovilo izmjenu seta zakona.

– Ne možemo i ne smijemo dozvoliti da mi poslanici budemo sredstvo u rukama bilo koga – rekao je Kojić i zaključio da treba usvojiti prijedlog zakona bez amandmana.

Podsjećajući da postoji opšta saglasnost da predloženi zakon dobro reguliše materiju na koju se odnosi, i Milan Petković iz Srpskog kluba ukazao je na problem koji se odnosi na procesni dio, odnosno na odlučivanje o žalbama i ko će biti organ koji će odlučivati o žalbama.

Špago predložio šest amandmana

Na samom početku rasprave o Prijedlogu zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH poslanik SDA Šerif Špago predložio je šest amandmana koji se odnose na rješavanje žalbenog postupka, a koji su usklađeni sa stavom Evropske komisije da Žalbeni savjet pri Savjetu ministara ne smije biti drugostepeni organ u rješavanju po žalbama na rješenja institucija BiH.

– Po pismu Delegacije EU, ako se ne usvoje amandmani, zakon neće biti usklađen sa pravnim tekovinama EU i relevantnim međunarodnim standardima – rekao je Špago.

Magazinović: U javnosti se osporava, a nama se sugeriše drugačije

Šef Kluba poslanika SDP-a Saša Magazinović konstatovao je da su ovo amandmani Delegacije EU, a ne Šerifa Špage.

Prema njegovim riječima, javnost je upoznata da je u parlament stiglo pismo Delegacije EU u kojem se kritikuje zakon Savjeta ministara o slobodi pristupa informacijama, ali se mimo javnosti, u direktnim kontaktima sa poslanicima, kaže da se glasa za to.

– Ovo nije prvi put da se u javnosti nešto osporava, a da se nama sugeriše drugačije – tvrdi Magazinović.

U raspravama koje su uslijedile, iznesena su različita mišljenja poslanika, uz jedinstven stv da treba ispuniti uslove iz mišljenja Evropske komisije.

Omerović: Prijedlog ispunjava minimum EU kriterijuma i standarda

Poslanik NiP-a Nihad Omerović konstatovao je da postoje dvije ocije – da se izglasa zakon u obliku dobijenom od Savjeta ministara ili sa amandmanima.

– Može se zaključiti da prijedlog Savjeta ministara ispunjava minimum EU kriterijuma i standarda. Naravno da bi zakon mogao biti još bolji, ali moramo biti svjesni političkih okolnosti i ambijenta i gledati šta je trenutno realno i moguće, a to imamo na stolu i ono zasigurno omogućava ulaznu kartu u dalje procedure otvaranja pregovora prema EU – uvjeren je Omerović.

Zvizdić zatražio objašnjenje od Bunoze

Predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić zatražio je od ministra pravde u Savjetu ministara Davora Bunoze objašenjenje da li će Evropska komisija prilikom donošenja u oktobru novog izvještaja o napretku BiH usvajanje Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH računati kao pozitivan napredak zemlje, na šta je Bunoza rekao da ne može prejudicirati šta će Evropska komisija reći.

On je precizirao da je od 11 preporuka EU u zakonu ispunjeno sigurno 10.