Koprivica: Zakon o slobodi vjeroispovijesti je najgori u regionu

45
Foto: Demokrate

Potpredsjednik Demokrata Momo Koprivica reagovao je na intervju ministra Pažina, koji je dao za BBC, i ocijenio da Vlada Crne Gore, suočena sa posljedicama usvajanja neustavnog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, posljednjih dana pokušava da obmane međunarodnu i domaću javnost podmećući tezu da su prihvaćeni svi predlozi vjerskih zajednica koji su u skladu sa međunarodnim standardima i javnim interesom.

– Ovakva konstatacija koju je ministar Pažin saopštio u intervjuu za BBC nije tačna i predstavlja klasičan pokušaj stvaranja iskrivljene slike o zakonu koji dijeli građane Crne Gore. I kada smo pomislili da nema goreg nastupa od glasanja za neustavni treći izbor Vesne Medenice ili fingiranog odlaska u Srbiju da isprosi Sveta Marovića, Pažin je dokazao da ima od lošeg i gore – saopštio je Koprivica.

– Da je sporni zakon proizvod kompromisa ne bismo danas imali preko 150.000 građana svih vjera i nacija na ulicama. Da je ovaj svađalački zakon plod dijaloga sa vjerskim zajednicama, ne bismo imali jasne poruke svih vjerskih velikodostojnika pravoslavnih, katoličkih i muslimanskih o njegovim manjkavostima. Vjerovatno je Pažin pomiješao pojmove pa pod javnim interesom podrazumijeva interese Đukanovića i DPS-a. Ovaj zakon nikome nije u interesu, ni narodu, ni državi, niti vjerskim zajednicama. Zakon koji narušava odnose između države, vjerskih zajednica i građana nije zakon koji je u skladu sa međunarodnim standardima. Zakon koji ne poštuje pravo svojine nije zakon koji je utemeljen na savremenim evropskim pravnim principima. Zakon koji dovodi u pitanje 20 odredbi Ustava Crne Gore i međunarodne sporazume nije zakon koji se može primijeniti, niti bilo šta dobro donijeti u praksi – navodi se u saopštenju.

Kako dodaje u saopštenju, „grubo obmanjujete cjelokupnu domaću javnost da ste implementirali sve preporuke Venecijanske komisije (VK)“.

– To je notorna neistina. Osim što su pojedine preporuke VK iskarikirane i izvrgnute ruglu, veliki broj preporuka VK nije sproveden, a u najkontroverznijem dijelu zakona, o svojinskim pitanjima, nije sprovedena niti jedna preporuka VK. Jasno je VK naznačila da bilo kakva registracija, odnosno promjena vlasništva može biti validna tek nakon sprovedene administrativne i sudske procedure i pravosnažnosti sudske odluke. Ni traga od implementacije te preporuke nema u zakonu. Nema ni traga da li se dugoročni održaj stečen bona fides može smatrati dokazom, inače kreiran je taj standard u praksi Evropskog suda za ljudska prava u slučaju „Sveti manastiri protiv Grčke“ – rekao je.

– U kojem članu inoviranog zakona je implementirana preporuka Venecijanske komisije da se u zakonu mora izričito navesti pravo vjerske zajednice da bude obaviještena o postupku pred organom za poslove katastra? Ni u jednom. U kojem članu ovog zakona je uvrštena preporuka VK da se jasno naznači u samom zakonu da uložena žalba od strane vjerske zajednice, pred upravnim organima i pred sudovima, odlaže promjenu titulara vlasništva u katastru? Ni u jednom. U kojem članu je regulisana nadoknada troškova vjerskim zajednicama u vezi održavanja i očuvanja predmetne imovine, imajući u vidu zahtjev VK da takva odredba mora biti izričito garantovana ovim zakonom i da proističe iz njega? Ni u jednom – saopšteno je iz Demokrata.

Kako dodaju, najgori zakon u regionu je upravo ovaj.

– U svakoj zemlji regiona je postignuta apsolutna prihvatljivost datih zakona za sve vjerske zajednice, naročito one tradicionalne. Jedino u Crnoj Gori nema te saglasnosti, niti legitimiteta, i jedino su u Crnoj Gori na ulice izišle stotine hiljada građana u znak protesta. Upravo stoga što ni jedan zakon u regionu ne sadrži one norme koje sadrži zakon koji ste silom nametnuli u gluvo doba noći – navodi se u saopštenju.

Demokrate dodaju „da je državna vlast u Hrvatskoj sklopila 16 ugovora sa crkvama i vjerskim zajednicama i to u razmaku od godinu dana, što je izraz povjerenja, dobre volje i legitimiteta. U Sloveniji je državna vlast sklopila 9 ugovora sa crkvama i vjerskim zajednicama postigavši visok stepen legitimiteta, sklada, povjerenja i vjerske tolerancije da joj čak za ulazak u EU nije bila prepreka ni to što je u momentu ulaska na snazi imala Zakon o vjerskim zajednicama iz 1976, a novi o vjerskim slobodama donijela tek 2007. godine. U Bugarskoj je Zakon o vjeroispovijesti iz 2002. godine, zahvaljujući svom kvalitetu i prihvaćenosti, bio ključan za prevazilaženje vjerskog i crkvenog raskola koji potresao tu zemlju. Te tri zemlje su danas članice EU. Pokazale su kojim putem se ide u uređenju ove veoma važne oblasti“.

– Imajući u vidu da su obmane i neistine izraz nemoći onoga koji se njima služi, te u želji da se ministar Pažin navikne na principe istine i humane politike, preporučili bismo mu da pročita i shvati riječi onih moralno izvrsnih junakinja „Primjera čojstva i junaštva“ koje rekoše strancu prolazniku: „Mi bismo bile rade da su naši ljudi najbolji, ali ne možemo lažat“ – navodi se u sopštenju.

– Ali, u strahu su velike oči. Vi ste u strahu od ljudi koji mirno i masovno traže ustavnost, bratsku slogu i međuvjerskI sklad. Na kraju, još jednom ukazujemo da je rješenje problema veoma jednostavno. Usvajanje zakona o izmjenama i dopunama ovog Zakona na način da bude u skladu sa Ustavom Crne Gore, a onda prihvatljiv za sve crkve i vjerske zajednice – zaključeno je u saopštenju Demokratske Crne Gore je je potpisao Momo Koprivica.