Košarac: Buk Bijela ne smije biti predmet politizacije

32
Foto: SRNA

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da Ustavni sud BiH nema legitimitet da se bavi odlučivanjem o dodjeli koncesija za izgradnju Hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini, jer je to slučaj koji treba da riješi Komisija za koncesije BiH, u skladu sa zakonskim propisima.

– Činjenica da je Ustavni sud BiH na prethodnoj plenarnoj sjednici za dodatnih šest mjeseci produžio rok za rješavanje ovog pitanja, potvrđuje naš javno izrečeni stav da jedino Komisija za koncesije BiH u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije ima zakonsku nadležnost da se bavi tim slučajem – poručio je Košarac.

Govoreći o zahtjevu 24 poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH koji pred Ustavnim sudom BiH pokušavaju osporiti izgradnju HE Buk Bijela, Košarac je ponovio da, u skladu sa Zakonom o koncesijama BiH, oni ne mogu biti strana u sporu pred Komisijom za koncesije BiH, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

– Ustavni sud BiH može da utvrdi postojanje spora, ali nikom ne može dati mandat niti aktivnu legitimaciju da vodi spor u ime i za račun BiH, budući da postupak u skladu sa Zakonom o koncesijama u ime BiH može da vodi isključivo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ili drugi organ koji odredi Savjet ministara – naglasio je Košarac.

U vezi sa dijelom odluke da se do januara odgodi odlučivanje o privremenoj mjeri kojom se traži obustavljanje primjena odluka, rješenja i ugovora o dodjeli koncesija za izgradnju hidro-energetskih potencijala na rijeci Drini, Košarac je ponovio da Ustavni sud BiH nije nadležan za donošenje takve mjere, jer je Zakonom o koncesijama BiH definisano da se rješavanjem ovog pitanja bavi Komisija za koncesije BiH u svojstvu Zajedničke komisija za koncesije.

– Besmislen je i nerazumljiv zahtjev bošnjačkih poslanika za donošenjem ovakve mjere, imajući u vidu činjenicu da je izgradnja HE Buk Bijela dio Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine, koju su u Savjetu ministara podržali i bošnjački ministri – istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, izgradnja HE Buk Bijela ne treba da bude političko pitanje niti predmet politizacije, budući da se radi o postrojenju koje će doprinijeti energetskoj bezbjednosti i stabilnosti kako Republike Srpske i Srbije, tako i Federacije BiH, te omogućiti ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Košarac je naglasio da niko nema pravo da osporava izgradnju postrojenja od kojeg će svi građani imati benefite i koji afitmiše regionalnu saradnju.

– Posebno je zabrinjavajući nivo licemjerstva predstavnika političkog Sarajeva, koji osporavaju i protive se zajedničkim projektima Republike Srpske i Srbije, dok istovremeno mole i računaju na pomoć Srbije za pozajmicu gasa, što je bio nedavni slučaj nakon havarije na gasovodu u Bugarskoj. Tada je Srbija obezbijedila interventne količine gasa iz Mađarske i dio gasa nesebično pustila prema BiH – naveo je Košarac.

On je dodao da Republika Srpska ne osporava Federaciji BiH projekte energetske saradnje, te izrazio stav da politički predstavnici na svim nivoima vlasti u BiH umjesto da se bave politizacijom, pažnju treba da usmjere na obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje dugoročne energetske bezbjednosti i stabilnosti.

– S tim u vezi, posebno pozdravljam napore srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i institucija Republike Srpske da u kontaktima sa zvaničnicima Ruske Federacije intenzivno rade na realizaciji strateških pitanja iz oblasti energetike, s fokusom na projekat gasifikacije Republike Srpske – zaključio je Košarac.