Košarac: FAO da aktivnije pristupi projektima iz Srpske

26
Foto: @StasaKosarac/Twitter

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da nije zadovoljan načinom na koji se međunarodne finansijske organizacije odnose prema projektima iz Republike Srpske, te istakao da je tokom današnjeg sastanka u Zvorniku od predstavnika FAO tražio da aktivnije pristupe projektima iz Srpske.

– Veliki je disbalans iz međunarodnih finansijskih organizacija u BiH koje podržavaju projekte iz FBiH, a ne podržavaju projekte iz Republike Srpske – rekao je Košarac novinarima nakon sastanka sa predstavnicima lokalnih zajednica i FAO, koji je održan u okviru projekta „Podrška planiranju poljoprivrede i ruralnog razvoja“.

Istakavši da je to nedopustivo, jer Republika Srpska ima potencijal i adekvatne politike, Košarac je naveo da je zato tražio od predstavnika FAO, kao i mnogih međunarodnih finansijskih i drugih organizacija da aktivnije pristupe projektima iz Srpske.

On je naglasio da se, naravno, neće zaboraviti ni projekti iz FBiH, ali da moraju biti vidljiviji upravo u onim sredinama gdje je manja intenzivna poljoprivreda i gdje postoje projekti ruralnog razvoja gradova i opština iz Republike Srpske.

Košarac je rekao da je veoma bitno u svim lokalnim zajednicama afirmisati potrebu strateškog pristupa, odnosno izradi strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, a u nekim sredinama i trurizma, te istakao da je u komunikaciji sa ministrima i Vladom Republike Srpske naglašeno da svi nivou vlasti u tom pogledu treba da budu veoma aktivni.

– Sa tog aspekta mi smo oko 15 lokalnih zajednica iz Republike Srpske uključili u projekat izrade strategije, iz kojih će proizaći određeni akcioni planovi koji će biti podržani ili u finansijskom ili nekom drugom smislu, jer smatramo da za to imamo kapacitete u Srpskoj i da je to dio lokalnih politika – istakao je Košarac.

On je rekao da je tokom sastanka, cijeneći kredibilnost FAO organizacije, zagovarano da se cjelovito posmatra i razvoj nacionalnih parkova, kojih je četiri u BiH.

– Vrlo brzo ćemo imati sastanak sa rukovodstvima nacionalnih parkova da vidimo kako možemo i taj dio resursa da koristimo na adekvatan način, jer je i to važno bogatstvo Republike Srpske i FBiH – ukazao je Košarac.

On je podsjetio da je zatečena situaciju u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara BiH bila potpuno anemična i da je procijenjeno da je veoma važno probuditi tu oblast iz resornog ministarstva i u skladu sa svojim nadležnostima komunicirati sa međunarodnim finansijskim organizacijama.

Koordinator u FAO Vlado Pijunović naveo je da je održan sastanak sa predstavnicima sedam opština koje su ušle u projekat ruralnog razvoja, za koje se rade strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja.

– Taj projekat ide svojim tokom. Dogovarano je da se vidi šta se, osim njega, još može uraditi za te lokalne zajednice – rekao je Pijunović i dodao da je definisano nekoliko prioriteta i pravci daljih aktivnosti.

Pijunović je napomenuo da je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa tražilo da se uradi konkretan plan do juna, nakon čega će se krenuti u realizaciju tih projekata.

Jedan od njih je, kako je naveo, da grad Zvornik uđe u projekat izrade strategije za klimatske finansije, koji će biti među prvima u BiH sa tom strategijom.

– U principu, naš zadatak će biti da, nakon završetka strategija, definišemo i odredimo projektne prioritete kako bi se krenulo u realizaciju nekih projekata i grantova određenim za opštine – pojasnio je Pijunović.

Foto: SRNA

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao je da taj grad, zajedno sa opštinom Osmaci, priprema strategiju ruralnog razvoja, budući da su te dvije lokalne zajednice grografski naslonjene jedna na drugu.

– Razgovarali smo o izradi strategije i o razvoju turizma u lokalnim zajednicama, gdje se tapka mjestu. Očekujemo podršku i Ministarstva, kao i FAO, prije svega, u realizaciji stretegije, a poslije i konkretnih projekata za sve lokalne zajednice čiji su predstavnici danas bili na sastanku – rekao je Stevanović.

On je naglasio da je veoma značajno imati strategiju razvoja za apliciranje u nekim budućim projektima i zahvalio svima koji su prisutvovali.

Na sastanku su bili predstvanici lokalnih vlasti iz Zvornika, Rudog, Foče, Višegrade, Gacka, Rogatice i Osmaka.