Košarac i Golić: Prioritet – sprečavanje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

20
Foto: Klix.ba

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da je prioritet ministarstva na čijem je čelu rješavanje problema moguće izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, na granici sa BiH, te pozdravio napore koje je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske činilo da ova izgradnja bude spriječena.

Košarac je najavio da će tokom februara organizovati sastanak sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, predstavnicima „Zelenog kluba“ koji okuplja poslanike na svim nivoima vlasti u BiH, načelnicima opština u slivu rijeke Une, te rukovodstvom Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH s ciljem zajedničkog planiranja narednih aktivnosti.

Košarac i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić saglasili su se danas u Banjaluci da nakon tog sastanka bude sačinjena sveobuhvatna informacija koja će biti prezentovana Savjetu ministara, te da će se predložiti da bude ažuriran sastav Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

– Usaglašeno je da će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH tražiti trilateralni sastanak sa nadležnim ministarstvima Hrvatske i Slovenije kako bi ovo pitanje bilo riješeno u skladu sa dobrosusjedskim odnosima – saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Golićeva i Košarac su se saglasili da će sugerisati Predsjedništvu BiH da u prijedlogu budžeta zajedničkih institucija budu planirana sredstva za formiranje pravnog i ekspertskog tima koji bi zastupao interese BiH u eventualnoj međunarodnoj arbitraži, ukoliko ne urode plodom napori da se ova izgradnja spriječi.

Golićeva je naglasila da je neophodna mnogo aktivnija saradnja dva ministarstva, koja je u prethodnom periodu izostala, što je dovelo do zastoja u rješavanju nekih pitanja u oblasti zaštite životne sredine.

Golićeva, kao kontakt osoba za Konvenciju UN o klimatskim promjenama za BiH, informisala je Košarca o dosadašnjim aktivnostima u ovoj oblasti i predložila da se uskoro organizuje sastanak na kojem će biti imenovane kontakt-institucije za konvencije u oblasti zaštite životne sredine koje je BiH ratifikovala, a gdje to još nije učinjeno.

Sagovornici su postigli punu saglasnost za buduću saradnju u skladu sa dogovorenim mehanizmom koordinacije i ustavnim nadležnostima.