Košarac od OEBS-a zatražio pomoć u vezi sa Trgovskom gorom

41
Foto: FENA

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac zatražio je danas pomoć i podršku Misije OEBS-a u rješavanju problema sporne izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, u neposrednoj blizini granice sa BiH.

Košarac je tokom današnjeg sastanka u Sarajevu sa koordinatorom Misije OEBS-a za ekonomske aktivnosti i zaštitu životne sredine Iglijem Hasanijem sagovornika informisao o problematici izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori, kao i aktivnostima koje ovo ministarstvo u saradnji sa nadležnim entitetskim institucijama preduzima na rješavanju ovog problema.

– Svjesni smo da Hrvatska neće odustati i da aktivno radi na izgradnji spornog odlagališta u neposrednoj blizini granice sa BiH. To je za nas potpuno neprihvatljivo i zabrinjavajuće, prvenstveno zbog direktne opasnosti po životnu sredinu i zdravlje 250.000 ljudi iz opština u slivu rijeke Une – istakao je Košarac.

S tim u vezi, Košarac je zatražio pomoć i podršku Misije OEBS-a koja u svom mandatu, između ostalog, ima i pitanje zaštite životne sredine, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

– Svi nivoi vlasti u BiH motivisani su i opredijeljeni da se na temelju stručnih argumenata i analiza, te primjenom ESPOO konvencije i drugih međunarodnih protokola, borimo protiv očigledne namjere Hrvatske da u našem dvorištu odlaže nuklearni otpad – poručio je Košarac.

„Otvoreni Balkan“ – odlična šansa za zemlje zapadnog Balkana

Na sastanku je razgovarano i o potrebi regionalnog povezivanja i saradnje, sa fokusom na ekonomska pitanja.

Košarac je naveo da inicijativa „Otvoreni Balkan“ predstavlja odličnu šansu za zemlje zapadnog Balkana, prvenstveno zbog privlačenja investicija, većeg ekonomskog rasta i smanjenja nezaposlenosti u regionu.

– Republika Srpska je prepoznala benefite i posvećena je priključivanju regionalnoj inicijativi koja znači olakšavanje trgovine robom i uslugama, slobodno kretanje ljudi i kapitala između zemalja zapadnog Balkana. Nažalost, dio političkih struktura iz Federacije BiH se isključivo zbog političkih predrasuda protivi pridruživanju BiH „Otvorenom Balkanu“ – konstatovao je Košarac.

Prema njegovim riječima, očuvanje postojećih i otvaranje novih tržišta od izuzetnog je značaja za razvoj i unapređenje domaćeg privrednog sektora.

– EU je i dalje naš najvažniji spoljnotrgovinski partner, ali to ne znači da ne treba da aktivno radimo na otvaranju novih tržišta za plasman naših proizvoda, posebno imajući u vidu potencijalne poremećaje na tržištu. U tom kontekstu, naš prilike vidimo u zemljama članicama Evroazijske ekonomske unije, Kine, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Malezije i slično – naveo je Košarac.

Energetika važna strateška razvojna oblast

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i o energetskom sektoru u BiH, pri čemu je Košarac pohvalio angažman institucija Republike Srpske koje su u legislativnom smislu primijenile evropske standarde u ovoj oblasti.

Istaknuto je da je energetika važna strateška razvojna oblast, kako u BiH, tako i u zemljama regiona, pri čemu bi posebnu pažnju trebalo posvetiti procesima gasifikacije.

– Smatram da je u BiH potrebno obezbijediti što više interkonekcija za dolazak gasa kako bismo omogućili jeftiniji energent za sve naše građane i privredu u cjelini, ali i zaštitili životnu sredinu – rekao je Košarac.

Problem zagađenosti vazduha u Sarajevu

Na sastanku je razgovarano i o izazovima usljed klimatskih promjena, pri čemu je istaknuto da je u okviru OEBS-ovog projekta „Jačanje odgovora na bezbjednosne rizike od klimatskih promjena u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, južnom Kavkazu i centralnoj Aziji“ prepoznat problem zagađenosti vazduha u Sarajevu.

– Nažalost, nivo zagađenosti vazduha u Sarajevu postao je evropska činjenica i na rješavanju tog pitanja neophodno je da intenzivno rade svi nivoi vlasti u Federaciji BiH – kaže Košarac.