Košarac: Počela izrada strateškog plana ruralnog razvoja za period od 2022. do 2027.

36
Foto: Staša Košarac/Twitter

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da su pokrenute aktivnosti na izradi strateškog plana ruralnog razvoja BiH – okvirni dokument za period od 2022. do 2027. godine.

Košarac je rekao da ovaj dokument predstavlja zbir strategija Republike Srpske, FBiH i Brčko distrikta, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

On je istakao da je riječ o strategiji koja je bazirana na jasno identifikovanim potrebama i interesima Republike Srpske, FBiH i Brčkog, te sadrži analize, ciljeve, mjere i planove koji su već na snazi i sprovode se u okviru entitetskih strateških dokumenata.

– Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nije i neće biti centralni organ koji nameće bilo kakve strategije na nivou BiH. Nećemo dozvoliti bilo kakvo kretanje izvan utvrđenih stavova i politika entitetskih institucija koje su, u skladu sa Ustavom, nadležne za oblast poljoprivrede – poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima, na izradi ovog dokumenta radi se isključivo uz punu vidljivost entitetskih struktura, te u kontinuiranoj saradnji i koordinaciji sa ministarstvima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i FBiH i Odjeljenjem za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčkog.

Košarac je objasnio da je izrada ovog planskog dokumenta za naredni programski period pokrenuta nakon što je krajem decembra prošle godine završen period primjene Strateškog plana ruralnog razvoja BiH za period od 2018. do 2021. godine.

– Naša obaveza je da izradimo ovaj dokument i insistiramo da u tome ravnopravno učestvuju nadležne institucije na svim nivoima vlasti, jer politike institucija Republike Srpske, FBiH i Brčko distrikta moraju biti potpuno vidljive – naglasio je Košarac.

Prema njegovim riječima, to je jedini mogući model koji garantuje efikasan zajednički rad na ispunjavanju preuzetih obaveza.

– Isključivo uz takav način rada i poštovanje ustavnih nadležnosti možemo doći do potrebnog dokumenta, kako bismo otvorili mogućnost da domaći poljoprivrednici nastave sa apliciranjem za IPA fondove EU, te obezbijedili postepeno usklađivanje poljoprivrede i razvoja ruralnih područja sa praksama i standardima EU – rekao je Košarac.