Košarac zatražio izvještaj ekspertskog i pravnog tima za Trgovsku goru

16
Foto: SRNA

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac je od ekspertskog i pravnog tima za Trgovsku goru zatražio informacije o dosadašnjem radu, održanim sjednicama, zaključcima i izvršenim zadacima, s ciljem blagovremenog dostavljanja izvještaja o radu ovih tijela Savjetu ministara.Trgovska Gora.

Zahtjev je upućen na osnovu odluka o imenovanju ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora i pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, a koje je Savjet ministara usvojio 29. oktobra 2020. godine, saopšteno je iz resornog ministarstva.

– U skladu sa usvojenim odlukama, ekspertski i pravni tim dužni su da svaka tri mjeseca, putem Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, izvještavaju Savjet ministara o radu i realizaciji zadataka i aktivnosti. Očekujem da članovi ovih timova ispoštuju definisani rok i Ministarstvu dostave izvještaje o radu u proteklom periodu, kako bismo pravovremeno mogli informisati Savjet ministara o preduzetim aktivnostima – poručio je Košarac.

On je rekao da će, nakon što timovi dostave izvještaje o radu, organizovati sastanak sa predsjedavajućim ovih radnih tijela i članovima Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

Prema njegovim riječima, od ključnog zančaja je da se na osnovu naučnih i stručnih analiza dva tima brani jedinstveni stav nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH o osporavanju Trgovske gore kao potencijalne lokacije za skladištenje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva.

– Posebno nas zabrinjava učestalo podrhtavanje tla u Hrvatskoj, sa naglaskom na razorni zemljotres čiji je epicentar bio u Petrinji, koja je od lokaliteta Trgovska gora udaljena samo 44 kilometra vazdušne linije. Trusnost ovog područja je dodatni alarm zbog kojeg moramo pojačati napore u odbrani interesa građana Republike Srpske i Federacije BiH da se na predmetnoj lokaciji ne odlažu radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo – zaključio je Košarac.