Krivokapić: Usaglašavanje temeljnog ugovora završiti u najkraćem roku

55
Foto: Filip Krainčanić/Nova.rs

Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić uputio je pismo Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju u kojem je izrazio spremnost da proces usaglašavanja teksta temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom bude završen u najkraćem roku, kako bi taj dokument bio potpisan.

Krivokapić je u pismu obrazložio prijedloge Vlade Crne Gore za izmjene prvobitnog Nacrta temeljnog ugovora, koje se odnose na potrebu usaglašavanja pojedinih odredbi ugovora sa pravnim sistemom Crne Gore, kao i na dodatna terminološka pojašnjenja određenih rješenja.

– U prvobitnoj verziji Nacrta ugovora koristi se pojam „sudska istraga“, pored činjenice da u Crnoj Gori već desetak godina istraga nije u nadležnosti sudova, već tužilaštva. Ukazano je da korišćenje termina „mjere bezbjednosti“ u prvobitnom Nacrtu ugovora nije kompatibilno sa određenjima iz Krivičnog zakonika Crne Gore, imajući u vidu način na koji je definisan taj institut – saopšteno je iz crnogorske Vlade.

U saopštenju se navodi da je, kada je riječ o određivanju strana potpisnica ugovora i uslovima za građenje objekata vjerskih zajednica u Crnoj Gori, ukazano da u prvobitnom Nacrtu ugovora rješenja nisu u saglasnosti sa članovima 10 i 42, stav četiri, Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.

Krivokapić je ukazao na potrebu dorade odredbe ugovora koja se tiče posebne zaštite imovine Crkve, a koja ujedno predstavlja i kulturnu baštinu države, te uputio na primjenu Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

U odnosu na pitanje restitucije crkvene imovine, u pismu se navodi da je predloženim izmjenama taj dio ugovora izjednačen sa rješenjima iz ugovora koji su potpisani sa drugim vjerskim zajednicama.

U pismu se konstatuje da izmjene koje je predložila Vlada doprinose unapređenju kvaliteta dokumenta, kako on kasnije ne bi mogao biti osporavan u cjelini, ili u pojedinim djelovima.

– Iz svega proizlazi da se više radi o tehničkim pitanjima i potpunom usaglašavnju sa pravnom tekovinom Crne Gore, nego o neki suštinskim pitanjima koja dovode u pitanje odnos između države Crne Gore i SPC – naglašava se u saopštenju.