Krnji Ustavni sud BiH o prodaji nepokretnosti na Jahorini: Odluka nije u skladu sa Ustavom

9
Foto: Klix.ba

Odlučujući o zahtjevu trinaest poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina, javnim nadmetanjem – licitacijom, krnji Ustavni sud BiH je utvrdio da osporena odluka nije u saglasnosti sa odredbama Ustava BiH.

Takođe je utvrđeno da je osporena odluka ništavna i da prestaje da važi od dana objavljivanja te odluke u Službenom glasniku Republike Srpske.

– Vladi Republike Srpske i Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske je naloženo da preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci – navodi se u saopštenju krnjeg Ustavnog suda BiH.

Krnji Ustavni sud BiH utvrdio je i da odluka Vlade FBiH o promjeni namjene šumskog zemljišta i njegovom privremenom korištenju u druge namjene nije u skladu s Ustavom BiH.

Utvrđeno je da je osporena odluka ništavna i da prestaje važiti od dana objavljivanja te odluke u „Službenim novinama FBiH“.

U obje odluke krnji Ustavni sud je zaključio da se radi o šumskom zemljištu koje predstavlja „državnu imovinu“ koja je pod zabranom raspolaganja, kako je to ovaj sud utvrdio u ranijim odlukama koje se odnose na isto pitanje.