Lukač: MUP Srpske jedini u BiH ozbiljno pristupa problemu terorizma

22
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da terorizam jeste veoma ozbiljan globalni problem kojem u BiH jedino Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srpske ozbiljno pristupa još od trenutka kada je prije pet godina formirana Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma.

– Nažalost, drugi dio BiH ne shvata ozbiljno ovaj problem iz različitih razloga i mi nemamo u BiH ozbiljnog sagovornika o ovoj temi – rekao je Lukač.

Govoreći o saradnji sa drugim bezbjednosnim agencijama u BiH i okruženju, Lukač je za „Glas Srpske“ rekao da je ona zadovoljavajuća, ali da ima prostora za unapređenje.

– MUP Srpske već duže vrijeme ima veoma dobru saradnju sa Srbijom i Slovenijom, ali u posljednje vrijeme se popravlja i sa drugim policijama iz okruženja i Evrope, a što govore i zajedničke međunarodne istrage, te hapšenja u BiH i u drugim državama – naglasio je on.

Lukač navodi i da postoji određena razmjena informacija MUP-a Srpske sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom (OBA), ali da MUP Srpske ne može biti u potpunosti zadovoljan, jer još ne dobija informacije u vezi sa povratnicima sa sirijskog ratišta i drugim ekstremistima koji su u inostranstvu osuđeni za terorizam.

– Taj segment treba da bude popravljen kako bi se unaprijedila borba protiv organizovanog kriminala, a posebno borba protiv terorizma – ocijenio je Lukač.

On je istakao da nikako nije dobro za BiH što je OBA dugo bila bez valjanog parlamentarnog nadzora, kao što, kako je naglasio, nije dobro za bilo koju zemlju kada su obavještajne službe bez nadzora.

Navodeći da je sada uspostavljena Zajednička komisija za nadzor nad radom OBA, ministar unutrašnjih poslova Srpske izrazio je nadu nadu da će se konačno popraviti situacija.

Lukač je rekao i da Srpska nikada neće pristati na oduzimanje njenih nadležnosti, posebno kada je roječ o policiji, jer je MUP jedini garant njenog postojanja i stabilnosti.

On je konstatovao da i danas ima pokušaja centralizacije BiH u mnogim oblastima, pa i pokušaja stvaranja jedinstvene policijske strukture, ali oni nisu tako otvoreni i očigledni kao u nekom ranijem vremenu.

– Danas su ti pokušaji više podmukli, često perfidni i provlače se kao izgovor kroz različite integracione procese, što može biti i opasnije, ali MUP Srpske to na vrijeme prepozna i na svaki takav pokušaj u saradnji sa Vladom Srpske blagovremeno reaguje. Formiranjem novog Savjete ministara očekujemo i veći spepen razumijevanja i bolju saradnju u tom kontekstu – zaključio je Lukač.