Lukić: Upitne odluke CIK-a za izradu izbornog materijala

16
Foto: Miloš Lukić

Vršilac dužnosti direktora „Službenog glasnika Republike Srpske“ Miloš Lukić izjavio je da je mnogo činjenica koje ukazuju na upitne odluke Centralne izborne komisije u vezi sa izradom izbornog materijala, a prva je da zbog procijenjene vrijednosti tih nabavki koja je znatno ispod tržišne niko nije htio da se prijavi za štampanje glasačkih listića.

Lukić je rekao da je „Službeni glasnik“ više puta u konzorcijumu sa drugim velikim štamparijama učestvovao u štampanju glasačkih listića i izbornog materijala, a zaposleni poznaju sve procedure i obim ovih posebno važnih poslova.

– Zašto se to sada desilo i kako to da CIK nakon više od 20 godina ne može kvalitetno da procijeni vrijednost ovog posla i zašto se njemu nije posvetila dostojna pažnja – upitao je Lukić.

On je kao činjenicu naveo i prethodni izborni ciklus, jer su za sve prethodne izbore posao štampe glasačkih listića, kroz procedure javnih nabavki, realizovali konzorcijumi sastavljeni od najvećih štamparija.

– Samo se u prethodnom ciklusu jedna štamparija sa stranim vlasnikom samostalno prijavila i štampala glasačke listiće iako je i tada procijenjena vrijednost bila ispod tržišne, što je opravdano dovelo do pitanja koji je interes te štamparije, ako nije tržišni – rekao je Lukić.

On smatra da nisu dobre informacije koje su se pojavile u javnosti, a upućuju na to da će posao nabavke štampanja glasačkih listića ove godine biti proveden po pregovaračkom postupku.

– To su najnetransparentniji postupci čija je primjena veoma ograničena i koji se ne preporučuju kod ovakvih poslova s obzirom na to da je javnost nabavke ograničena – upozorio je Lukić.

Podsjetio je da je u svakoj zemlji štampanje glasačkih listića posao koji je, zbog posebnih procedura, posebno isplativ za grafičku industriju ili je povjeren javnim štamparijama koje se bave izradom novca i produkcijom sa zaštićenim elementima.

– Samo se u BiH dešava da niko ne želi da učestvuje u tim poslovima – zaključio je Lukić.