Lukić: Virtuelna mišljenja Venecijanske komisije ne mogu pomoći

10
Foto: SRNA

Profesor ustavnog prava Radomir Lukić izjavio je da je mišljenje Venecijanske komisije o kriterijumima za izbor sudija u Ustavnom sudu BiH za virtuelne situacije, da takva mišljenja BiH ne mogu pomoći i da se treba žestoko suprostaviti.

Lukić je napomenuo da Venecijanska komisija nije dio suverene vlasti BiH i da njeno mišljenje treba staviti ad akta.

– To je mišljenje za zamišljeni i virtuelni svijet, a stvarnost u BiH nije takva – naglasio je Lukić.

On je istakao da je Ustav BiH u pogledu izbora sudija Ustavnog suda dosta izričit i da govori o načinu na koji se oni biraju, te da to mišljenje Venecijanske komisije deformiše.

– Deformiše, ne samo tu odredbu, i ne samo da je dopunjava, nego je i mijenja, i to na način kako to nekome odgovara – rekao je Lukić i dodao da nigdje i ne piše izričito da je riječ o etničkom paritetu.

Lukić je podsjetio da Ustav BiH ne sadrži nikakvu zabranu izbora po etničkom kriterijumu.

– Kada bi ta ustavna zabrana bila izričita, onda bi Venecijanska komisija bila upravu. Pošto to nije slučaj, onda njihovo mišljenje nije utemeljeno ni vjerodostojno – poručio je Lukić.

On je naveo da Ustavni sud BiH ne postoji samo da bvi štitio nadležnosti Federacije BiH i federalnih vlasti, te da se ne smije proširivati nekim nakardnim tumačenjima.

– Venecijanska komisija pravilno konstatuje da je BiH federacija, istina sa znatnim elementima konfederacije – rekao je Lukić.

Lukić je napomenuo da ovo nije prvi put da Venecijanska komisija daje mišljenje koje je van stvarnosti u BiH.

On je istakao da Venecijanska komisija u mišljenju ne interpretira dobro ni odredbe koje se tiču uslova koje treba da ispuni kandidat za sudiju u Ustavnom sudu BiH.

– Oni to izričito svode na sudije i profosore na pravnim fakultetima, što ne mora da bude tačno. Ustavni sud se u svojoj praksi susreće sa različitim vrstama ustavno-pravnih sporova. Sve sudije ne mogu sve da ruzumiju, jer Ustav je znatno širi od zakona. Nisu sve sudije jednako upućene u sve oblasti, pa tako da kandidati mogu da budu i koji imaju vrlo dug staž u nekoj upravno-pravnoj ustanovi – pojasnio je Lukić.

Lukić je istakao da je sve usmjereno od onoga ko je i tražio mišljenje Venecijanske komisije, od člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, kako bi se osporio izbor Marina Vukoje za sudiju u Ustavnom sudu BiH.

– To ne može da bude, Vukoja je izabran i njegov izbor je gotov. Svi naknadni pokušaju da se njegov izbor ospori, ne stoje, niti Venecijanska komisija ima ovlaštenje da ospori izbor bilo kojeg sudije, kojeg izaberu organi BiH – rekao je Lukić.