Milić: Amandmanski djelovati na predložene izmjene Zakona o praznicima

16
Foto: otisak.ba

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić izjavio je da je došlo do zastoja u razmatranju i usvajanju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o praznicima Brčko distrikta u drugom čitanju jer je potrebno amandmansko djelovanje s obzirom na to da distrikt ima specifične praznike tokom kojih postoji potreba za radom određenih djelatnosti.

Milić je istakao da Zakon nije moguće u cijelosti implementirati i da bi amandmanskom procedurom trebalo omogućiti da Vlada distrikta, na prijedlog šefova resornih odjeljenja, svake godine donese posebnu odluku kojom će predvidjeti izuzetke iz primjene tog zakona.

– Nacrt zakona predviđa izuzeće od primjene za djelatnosti i tehnološke procese koji zahtijevaju svakodnevan, odnosno kontinuiran rad i za druga specifična zanimanja. Izmjenama i dopunama Zakona se, s druge strane, predviđa uvođenje prekršajnih sankcija za one koji rade u dane praznika, a ne pripadaju specifičnim djelatnostima jer postojeći zakon ne propisuje nikakve sankcije – rekao je novinarima Milić, koji je i predlagač izmjena Zakona o praznicima Brčko distrikta.

On je napomenuo da su izmjene i dopune Zakona kandidovane na inicijativu Inspektorata Brčko distrikta s ciljem uvođenja prekršajnih sankcija, kako je to uređeno i u entitetima.