Ministarstvo poljoprivrede Srpske o odluci Ustavnog suda BiH

25
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske smatra da je Ustavni sud BiH iz čisto političkih razloga donio odluku kojom je proglasio neustavnim član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištvu Republike Srpske.

– Bosna i Hercegovina po Ustavu BiH nema svoju imovinu, nego imovina pripada entitetima, osim ako su se u određenom slučaju o tome usaglasili entiteti. Ustav BiH ni u jednom dijelu ne daju izričito pravo BiH, niti daje nadležnost bilo kom organu BiH da kroz zakonodavnu ili drugu normativnu aktivnost reguliše imovinska prava na poljoprivrednom zemljištu – navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kako kažu, iz odredbi Ustava Republike Srpske, koje su ustavni osnov za donošenje navedenog Zakona, jasno proizilazi da Republika Srpska ima nadležnost za donošenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno ima nadležnost da reguliše sva pitanja koja su od značaja za poljoprivredno zemljište, kao dobro od opšteg interesa, pa i pitanje svojine na poljoprivrednom zemljištu.

– Osim toga, Ustavni sud BiH je odlukama u tri predmeta iz marta i aprila 2017. i oktobra 2018. godine potvrdio da poljoprivredno zemljište, kao dobro od opšteg interesa, nije bilo predmet privatizacije i da je vlasništvo Republike Srpske. Naime, Ustavni sud BiH je u navedenim predmetima potvrdio odluke Okružnog suda i Vrhovnog suda Republike Srpske “kojima je utvrđeno da poljoprivrednim zemljištem, kao i zemljišnoknjižnim evidencijama i drugim javnim registrima upisano kao državno vlasništvo, upravlja i raspolaže Republika Srpska odnosno da se radi o nekretninama koje su stvarno i faktičko vlasništvo Republike Srpske sa 1/1 dijela“. Dakle, Ustavni sud BiH je kroz svoju dosadašnju praksu jasno i nedvosmisleno utvrdio da su odluke organa uprave i sudova, kojima se utvrđuje da je Srpska titular poljoprivrednog zemljišta koje je u javnim evidencijama upisano kao državno vlasništvo, dovoljno jasne i logične i u skladu sa materijalnim propisima i Ustavom BiH – navode u saopštenju.

Na kraju, oštro su odbacili navode iz komentara predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, koji ovu odluku koristi u političke svrhe, iako činjenice govore suprotno. Ministarstvo napominje da još nije zaprimilo odluku Ustavnog suda BiH, te da će konačan stav iznijeti po dobijanju iste.

Podsjećamo, Ustavni sud BiH je odlučio da je neustavan član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpke kojim je propisano da zemljište koje je po svojoj prirodi javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske.

Sud smatra da je to državna imovina i da je u nadležnosti institucija BiH.