Ministarstvo pravde Republike Srpske: Neprihvatljiv Zvizdićev prijedlog

2
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Ministarstvo pravde Republike Srpske saopštilo je da prijedlog zakona o vrhovnom sudu BiH, koji je uputio Denis Zvizdić, ni u kom slučaju ne može biti prihvatljiv za Republiku Srpsku, uvažavajući ustavno uređenje i član 123 Ustava Republike Srpske, kojim je nedvosmisleno propisano da Vrhovni sud Republike Srpske, kao najviši sud u Srpskoj obezbjeđuje jedinstvenu primjenu zakona na njenoj teritoriji.

– Osnivanje novog suda na nivou BiH, odnosno vrhovnog suda BiH, predstavljalo bi klasičan primjer prenošenja nadležnosti sa institucija Republike Srpske na nivo BiH što je nedopustivo i Republika Srpska će putem njenih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH preduzeti sve mjere kako bi se onemogućilo usvajanje ovog zakona – ističu iz Ministarstva.

Dodaju da je predloženi zakon u suprotnosti i sa mišljenjem Venecijanske komisije iz 2023. godine, gdje je jasno navedeno da međunarodni standardi ne ograničavaju diskreciono pravo BiH da zadrži sistem u kojem žalbe razmatra posebno odjeljenje unutar Suda BiH.

– Članom tri, stav jedan Ustava BiH jasno propisane nadležnosti zajedničkih institucija i da tim nadležnostima nije propisano da BiH ima sudsku nadležnost u smislu formiranja sudova na nivou BiH, a posebno vrhovnog suda BiH – dodaje se u saopštenju.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić saopštio je da je uputio u hitnu proceduru leks specijalis zakon o vrhovnom sudu BiH.