Muslimanska vlada u Ženevi priznala Republiku Srpsku

63
Foto: Zastava Republike Srpske

Ministri spoljnih poslova SR Jugoslavije, Hrvatske i muslimanske vlade u Sarajevu postigli su u Ženevi 8. septembra 1995. godine dogovor o podjeli BiH na dva entiteta Republiku Srpsku i Muslimansko-hrvatsku Federaciju, te o osnovnim ustavnim principima.

Ministar spoljnih poslova promuslimanske unitarističke vlade Haris Silajdžić priznao je Republiku Srpsku, osnovanu 9. januara 1992. godine, kao konstitutivni dio nove BiH.

Nakon toga, u Dejtonu, u novembru iste godine, potpisan je sporazum koji je potvrdio dogovor iz Ženeve, koji je potpisala i Republika Srpska.

Prema tom sporazumu, BiH je podijeljena po principu 51 odsto za Federaciju BiH (FBiH), a 49 odsto za Republiku Srpsku.

Za novu BiH predviđeno je svega nekoliko funkcija i navedeno da sve što nije izričito stavljeno u nadležnost BiH pripada Republici Srpskoj i FBiH.