Narodna skupština usvojila pet zakona, među kojima i Zakon o Gradu Istočno Sarajevo

26
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Narodna skupština Republike Srpske danas je u prvom dijelu Devete redovne sjednice usvojila pet zakona: Zakon o Gradu Istočno Sarajevo – po hitnom postupku – prijedlog Kluba poslanika SNSD; Zakon o izmjeni Izbornog zakona Republike Srpske – po hitnom postupku – prijedlog Kluba poslanika SNSD, Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača – po hitnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj – po hitnom postupku i Zakon o inspekcijama Republike Srpske.

Zakonom o Gradu Istočno Sarajevo uređuje se položaj, nadležnost, organi, međusobni odnos Skupštine i gradonačelnika, imovina i finasiranje grada, akti, oblici neposrednog učešća građana, javnost rada i saradnja grada Istočno Sarajevo sa drugim subjektima. Definisano je da gradonačelnika biraju građani na opštim neposrednim izborima za period od četiri godine u skladu sa izbornim propisima.

Razlozi za donošenje Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača po hitnom postupku jesu realizacija Projekta izgradnje auto-puta i gasovoda na relaciji Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača, kojim bi se riješila saobraćajna povezanost Republike Srpske sa zemljama u okruženju, gasifikacija dijela Republike Srpske, te stvorili preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Republike Srpske.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj uređen je sistem zakonske metrologije, stavljanje na tržište i upotreba mjerila, ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim uslovima, verifikacija mjerila i druga pitanja od značaja za metrologiju.

Metrološki sistem u Republici Srpskoj zasniva se na radu Zavoda, ovlašćenih tijela i obrazovanih laboratorija. Ovlašćena tijela su akreditovana privredna društva ili preduzetnici koji obavljaju poslove verifikacije mjerila, a što podrazumijeva pregled i žigosanje mjerila.

Zakonom o inspekcijama Republike Srpske uređuje se obavljanje inspekcijskog nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ovlašćenja, prava i obaveze inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, odlučivanja po žalbama izjavljenim na rješenje inspektora, izvršenja rješenja inspektora, posebni postupci u inspekcijskom nadzoru, postupak posebne i unutrašnje kontrole, prekršajna odgovornost i druga pitanja značajna za obavljanje inspekcijskog nadzora u skladu sa važećim propisima Republike Srpske.

Narodna skupština nije usvojila Deklaraciju Narodne skupštine Republike Srpske o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori – prijedlog narodnog poslanika Nebojše Vukanovića.

Deveta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da bude nastavljena u utorak, 25. februara 2020. godine, u 10 časova.

Preostale tačke dnevnog reda Devete redovne sjednice:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku;
 2. Nacrt zakona sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju;
 3. Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku;
 4. Nacrt zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti;
 5. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima – prijedlog narodnog poslanika Milana Petkovića;
 6. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave – prijedlog narodnog poslanika Milana Petkovića;
 7. Prijedlog strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019-2022. godina;
 8. Prijedlog strategije za unapređenje i zaštitu prava pripradnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period 2020-2024. godina;
 9. Prijedlog strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2020. do 2024. godine;
 10. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2020. godinu;
  Izbor i imenovanja.

Prvog dana zasjedanja Devete redovne sjednice, 18. februara, na početku sjednice zakletvu je pred narodnim poslanicima položio novi ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđe Popović (DNS).

Narodni poslanici su, povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, na reveru nosili zlatnu traku kao simbol podrške djeci koja se bore sa teškom bolešću.