Nešić: Boravak Šmita u BiH je upitan, jer nije u potpunosti u skladu za zakonskim propisima

3
Foto: Klix.ba

Ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić, saopštio je, da je od Službe za poslove sa strancima dobio informaciju da je boravak Kristijana Šmita u BiH upitan, jer nije u potpunosti u skladu za pozitivnim zakonskim propisima.

– Propisi BiH jasno definišu pod kojim uslovima strani državljani mogu boraviti u našoj zemlji, kao i rokove boravka. Takođe, zatražiću od bezbjedonosnih agencija da provjere i dostave informaciju ko su osobe koje obavljaju poslove obezbjeđenja Kristijana Šmita. Da li imaju dozvole od naših agencija za obavljanje tog posla, kao i dozvole za posjedovanje i nošenje oružja – saopštio je ministar Nešić.