Nijambe: Naložila bih da se ponovi suđenje Mladiću

24
Foto: Priska Matimba Nijambe

Sudija Priska Matimba Nijambe, koja je imala suprotno mišljenje od ostalih članova Žalbenog vijeća Mehanizma za krivične sudove u Hagu koje je danas potvrdilo kaznu doživotnog zatvora generalu Ratku Mladiću, navela je u izdvojenom mišljenju da bi ona naložila da se Mladiću ponovi suđenje pred drugim sudskim vijećem.

– Imajući u vidu prirodu i težinu pravnih grešaka uočenih u ovom predmetu, za razliku od drugih članova Žalbenog vijeća, ja bih naredila da se Mladiću ponovi suđenje pred drugim prvostepenim sudskim vijećem, po svim tačkama optužnice, izuzev optužbe 6 za uzimanje talaca u udruženom zločinačkom poduhvatu – navela je sudija u izdvojenom mišljenju napisanom na 60-ak strana.

Nijambe, koja je danas predsjedavala Žalbenim vijećem, napomenula je da je Mladić u svojoj žalbi zadovoljio visoke standarde i ukazao na glavne greške pretresnog vijeća, prema kojima bi ona usvojila gotovo sve osnove njegove žalbe.

Nijambe je ukazala da se zbog ograničenosti vremena, a i s obzirom da radi na daljinu, u svom izdvojenom mišljenju bavila samo najgrubljim greškama pretresnog vijeća.

Pored ostalog, ona je navela da se, suprotno stavovima većine članova Vijeća, ne slaže sa stavom da je među pojedincima u snagama Srba i rukovodstvom Republike Srpske postojao udruženi zločinački poduhvat prisilnog uklanjanja stanovništva, muslimana, prenosi Tanjug.

Ona je dodala da ne smatra da je postojao zajednički cilj za takav zločinački poduhvat, nego da je stanovništvo enklava željelo da ode i da je, uz pomoć Armije RBiH i Ratnog predsjedništva Žepe, postiglo sporazum o evakuaciji ljudi iz razloga ratne nužde.

– Shodno tome, ne mogu da zaključim da je bilo kakvo „prisilno premještanje“ doprinijelo zaključku o genocidu ili udruživanju radi vršenja genocida. Kao što ne mogu da zaključim, na osnovu ukupnih dokaza iz spisa da su muslimanske civile u srebreničkoj i žepskoj enklavi progonile snage Srba s traženom posebnom namjerom – napisala je Nijambe u izdvojenom mišljenju.

Sudija Nijambe rođena je 31. decembra 1951. godine u Zambiji. Za sudiju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove izabrana je 2011. godine, dok je od 2006. i sudija Visokog suda Zambije.

Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je danas doživotnu kaznu za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

Mladić je i u prvobitnoj presudi proglašen krivim po 10 od 11 tačaka optužnice.

I u prvoj i u drugoj presudi Mladić je oslobođen optužnice za genocid u šest opština BiH.