Nović: Da političari tuže i sude, sva bi groblja bila puna

12
Foto: Avaz.ba

Kad bi političari tužili i sudili, sva bi groblja bila puna, uglavnom nevinih i uglavnom iz drugog naroda, rekao je predsjedavajući Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović.

Reagujući na rasprave o izvještaju o radu Tužilaštva BiH u 2022. godini, Nović je ocijenio da rasprava nije bila ni korektna ni kulturna niti politički pametna, te pozvao delegate da puste demagogiju.

– Svaki od nas ima svoju priču o ratu i zbivanjima, ali nkio nema priču o sutra – konstatovao je Nović i dodao da je protiv otvaranja priča u svrhu političkih želja, umjesto unapređenja političkih i međuljudskih odnosa.

Danas vođena rasprava o izvještaju Tužilaštva BiH, prema Novićevim riječima, potpuno je bespotrebna i neće imati uticaja na rad ove institucije.

– Godinama političari govore od pritisku na tužilaštvo, sud, policiju, ali jadan je tužilac, sudija, policajac koji prihvati da bude meta za potkusirivaanje, a biće svaki koji nema struke, karaktera, odlučnosti i koji svoj posao ne zna da radi – istakao je Nović.

Konstatujući da su ratni zločini uvijek politička tema da se zabavi javnost, Nović je ukazao na dio izvještaja koji se bavi optužnicama za krivična djela korupcije:

– Pranje novca jedno djelo, primanje dara četiri, davanje dara jedno, zloupotreba položaja tri, udruživanje radi krivičnog djela neovlašteni promet opojnih drogama dva, organizovani kriminal neovlašteni promet drogama četiri – naglasio je Nović i dodao da je to svega devet odsto od ukupno 137 krivičnih djela iz izvještaja.

On je posebno skrenuo pažnju na navod iz izvještaja da policijske agencije u 2022. godini nisu dostavile nijedan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu visoke korupcije, ocijenivši da neko treba da snosi odgovornost za to.

Delegati su primili k znanju informaciju o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara.

Dom naroda imenovao je svoje predstavnike u privremenu zajedničku komisiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za izbor četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta.

Iz Doma naroda u privremenu komisiju imenovani su delegati Snježana Novaković Bursać, Marina Pendeš i Kemal Ademović, a iz Predstavničkog doma poslanici Miroslav Vujičić, Darijana Filipović i Jasmin Imamović.

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Azerbejdžana o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, čime je završena današnja sjednica.

Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić narednu sjednicu najavio je za 30. avgust.