Novitović: Drina se postepeno povlači iz zaplavljenih naselja u Zvorniku

11
Foto: SRNA

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović rekao je danas da se rijeka Drina postepeno povlači sa zaplavljenih naselja i oraničnih površina u Zvorniku, te da je grad izuzetno odgovorno postupio prethodnih dana u pomaganju i spašavanju građana iz poplavljenih područja.

Novitović je, nakon obilaska poplavljenih područja sa zamjenikom gradonačelnika Zvornika Bojanom Ivanovićem, istakao da su preduzete sve preventivne mjere, angažovana Služba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasno spasilačka jedinica, komunalna i druga preduzeća, a sve s ciljem da se smanji nagli prodor vode u ugrožena naselja.

On je dodao da je Ivanović sa odgovarajućim sužbama svakoga dana i noću bio na terenu, preduzimao i rukovodio sve mjere koje su predviđene Planom odbrane od poplava u ovoj lokalnoj zajednici, čime su znatno smanjene posljedice obilnih padavina.

Novitović je rekao da je neprestalno praćena situacija, dotok vode u akumulacije, kao i protoci u slivu Drine na poručju Bajine Bašte, Višegrada i Zvornika.

– Povezali smo u sistem zaštite i spasavanja i građane, lokalnu zajednicu, republičke organizacije i Vladu Republike Srpske – naveo je Novitović.

On je dodao da su se slušale i sugestije predsjednika Republike i Vlade Srpske, ali i građana za sve one specifičnosti lokalne zajednice ili mikroprostora kako bi se na najbolji način prošlo kroz ovu situaciju.

Ivanović: Danonoćno smo na terenu

Ivanović je rekao da je danas situacija nešto bolja i da očekuje da u narednom periodu dođe do stagnacije vodostaja.

– Što se tiče Gradske uprave i naših službi, mi smo danonoćno na terenu, gdje pomažemo našem stanovništvu. Zahvaljujući pravovremenim informacijama, imali smo vremena da reagujemo, organizujemo i pomognemo iznošenje namještaja, dostavimo vreće sa pijeskom i preduzmemo druge mjere tako da bi šteta sigurno bila veća da se nije intervenisalo pravovremeno – rekao je Ivanović.

Zamjenik gradonačelnika najavio je da će, ukoliko rijeka Drina ne bude više rasla, biti preduzete mjere na sanaciji posljedica poplave.

– Dostavićemo pumpe da se izbaci voda iz podruma i garaža, organizovati sprovođenje dezinfekcije, čišćenje ulica i ostalih površina, a već u ponedjeljak, 23. januara, počeće da radi gradska Komisija za procjenu štete – rekao je Ivanović.

On je naglasio da će se u narednom morati iznaći sredstva da se uradi obaloutvrda na plavnom dijelu Drine, kako stanovnici u ovih 50 kuća ne bi morali da strahuju svaki put kada pada jača kiša i da se više ne dešavaju poplave.

Krizni štab za vanredne situacije grada Zvornika saopštio je danas da se voda povukla iz većine od 10 stambenih objekata u karakajskom naselju Terminal i vikend-naselju Srednji Šepak.

Voda se postepeno povlači i sa poljoprivrednog zemljišta u Roćeviću, Šepku i Tršiću.

Protok na Hidroelektrani Mali Zvornik iznosi 1.888 metara kubnih u sekundi, dok je dotok 1.830 metara kubnih u sekundi.

Maksimalni protok Drine zabilježen je u toku noći između 19. i 20. januara, kada je iznosio 2.390 metara kubnih u sekundi.

Rijeka Hoča se povukla u korito, a uobičajeni protok ima i rijeka Sapna.

Iz Gradske uprave Zvornik navode da će obezbijediti pumpe za izbacivanje vode iz podrumskih prostorija i garaža, isušivače, dezifekciju prostorija u koje je voda ušla, čišćenje ulica i dvorišta, a već od ponedjeljka Komisija za procjenu štete obilaziće teren radi utvrđivanja posljedica poplave.

U saopštenju se dodaje da će Grad Zvornik nastojati da u saradnji sa Vladom Republike Srpske pruži pomoć građanima u saniranju štete koju su pretrpili, a koja je, zahvaljujući pravovremenom reagovanju nadležnih ublažena i znatno manja nego da nije bilo preventivnih mjera.

Pripadnici Službe civilne zaštite sa rezervnim sastavom i Profesionalne vatrogasno spasilačke jedinice nastavljaju da dežuraju radi preventivnog djelovanja.