Od šest zaključaka Kluba srpskog naroda pet upućeno na usaglašavanje

28
Foto: Klix.ba

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na usaglašavanje je uputio pet od šest zaključaka koje je danas predložio Klub delegata srpskog naroda, dok jedan zaključak nije prihvaćen.

Na usaglašavanje je upućen prijedlog zaključka kojim Klub srpskog naroda traži da nametnutu odluku Valentina Incka u vezi sa izmjenama Krivičnog zakona ponište oni koji su je i kreirali.

– Savjet ministara bi trebao da u što skorije vrijeme predloži način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti imajući u vidu da se u BiH vodio građanski rat ili tragičan sukob u regionu kako to definiše Dejtonski sporazum – naveli su iz Kluba srpskog naroda u predloženom zaključku.

Na usaglašavanje je upućen i njihov zaključak kojim tvrde da ovlaštenje za nametanje zakona od visokog predstavnika, kao neizabranog stranca, ne postoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Aneksu 10, kao jedinom aneksu koji jasno određuje zadatke visokog predstavnika.

Srpski klub je u obrazloženju zaključka naveo da je razlog za nefunkcionisanje Doma naroda bespravna odluka visokog predstavnika Valentina Incka kojim se pokušavaju nametnuti izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, što nije imao pravo.

Nije bilo entitetske većine za zaključak Kluba srpskog naroda kojim su tražili da Dom naroda konstatuje da Ustavni sud BiH, izlazeći izvan svoje nadležnosti i suprotno ustavnom određenju, donosi odluke suprotne Ustavu BiH, kada je riječ o državnoj imovini, kao ni za zaključak da ovaj dom konstatuje da Ustavom BiH državnoj zajednici BiH nije dato izričito pravo na imovinu, niti nadležnosti da reguliše vlasništvo nad državnom imovinom, pa je neophodno da se to pitanje razriješi sporazumom između dva entiteta i Brčko distrikta.

Nije bilo entitetske većine ni za njihov zaključak kojim su tražili da Dom naroda podrži inicijativu Narodne Skupštine Republike Srpske za razgovor i dijalog između Republike Srpske i Federacije BiH kao i tri konstitutivna naroda.

Dom nije usvojio zaključak Kluba srpskog naroda kojim traže da Dom naroda konstatuje da ne postoji visoki predstavnik kao predstavnik strana potpisnica Aneksa 10, jer Kristijana Šmita nije potvrdio Savjet bezbednosti UN.

Dom je usvojio prijedlog zaključaka Kluba Hrvata koji pozivaju na hitno usaglašavanje izbornog modela na osnovu potpisanog političkog sporazuma o načelima izmjene i dopune Izbornog zakona BiH.

Delegati su danas usvojili i njihov zaključak kojim se pozivaju svi politički akteri na stalni dijalog radi hitnog ostvarivanja preduslova za redovno i nesmetano funkcionisanje i ispunjavanje obaveza.

Na usaglašavanje je upućen njihov zaključak da se Centralna izborna komisija BiH (CIK) izabere na osnovu javnog konkursa u skladu sa procedurama i propisima Izbornog zakona, jer nije izabrana u skladu sa odredbama tog zakona.

Ovim je današnja sjednica završena.