Održana 54. sjednica Vlade Republike Srpske

11
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Za finansiranje povratka u Srpsku i FBiH više od 367.000 KM

Vlada Republike Srpske danas je dala saglasnost Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak 367.481 KM za finansiranje povratka u Srpsku i Federaciju BiH.

Za finansiranje povratka u Republiku Srpsku jedinice lokalne samouprave dobiće 287.481 KM, dok će za finansiranje povratka u FBiH biti izdvojeno 80.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Novac će biti upotrijebljen za realizaciju različitih projekata koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture, te vodovodne i kanalizacione mreže u lokalnim zajednicama.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o aktivnostima na obezbjeđenju uslova za početak zimske turističke sezone 2019/2020. godine na Jahorini.

Za predstojeću zimsku turističku sezonu na Jahorini potrebno je ponovo animirati sve nadležne organe na preduzimanju specifičnih mjera koje su teritorijalno vezane za lokalitet Skijalište “Jahorina”, navodi se u saopštenju.

Za predstavništva Srpske u inostranstvu 4,8 miliona KM

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o raspodjeli 4,8 miliona KM za finansiranje rada predstavništava Srpske u inostranstvu u ovoj godini.

Sredstva se raspoređuju kako bi bile ostvarene materijalne pretpostavke za finansiranje redovnih aktivnosti predstavništava radi unapređenja privredne saradnje sa subjektima u zemljama sjedišta, kao i privlačenja stranih ulaganja u Republiku Srpsku, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Predstavništvu Republike Srpske u Ruskoj Federaciji biće na raspolaganju 920.000 KM, u Srbiji 800.000 KM, a Predstavništvu u Austriji 700.000 KM.

Predstavništvo Srpske u Belgiji dobija 640.000 KM, SAD 600.000 KM, Njemačkoj 420.000 KM, Grčkoj 320.000 KM, te Izraelu 300.000 KM.

Vlada je donijela odluku o 38. emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom u iznosu do 35 miliona KM.

Ovom odlukom planirano je da bude emitovano najviše 35.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 2,4 odsto godišnje.

Namjena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti je obezbjeđivanje sredstava u skladu sa budžetom Republike Srpske za 2020. godinu kojim su predviđeni primici od dugoročnog zaduživanja.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o dugoročnom zaduživanju Srpske za 2020. godinu kojom je propisano da se sredstva mogu pribaviti i emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti.