Održana 56. sjednica Vlade Republike Srpske

55
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Utvrđen Prijedlog zakona o inspekcijama

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o inspekcijama Srpske kojim se uređuje obavljanje inspekcijskog nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ovlašćenja, prava i obaveze inspektora.

Prijedlogom se uređuju i prava i obaveze subjekata nadzora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, odlučivanja po žalbama izjavljenim na rješenje inspektora, izvršenja rješenja inspektora, posebni postupci u inspekcijskom nadzoru, postupak posebne i unutrašnje kontrole, prekršajna odgovornost i druga pitanja značajna za obavljanje inspekcijskog nadzora u skladu sa važećim propisima Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

U saopštenju se navodi da je u odnosu na važeći Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj, uvedena nova kategorija inspektora – inspektor posebne i unutrašnje kontrole, a sve u cilju podizanja kvaliteta rada inspektora, eliminisanja nezakonitog, nepravilnog i neprofesionalnog rada, poštovanja pravila vođenja postupka, ujednačavanja postupanja kroz unapređenje internih postupaka, sticanje povjerenja građana i pravnih lica u rad inspekcija.

– Sa namjerom da se izbjegne dupliranje, odnosno preklapanje inspekcijskih kontrola predloženo je usklađivanje planova rada republičkih inspektora i inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave, radi unapređenja koordinacije rada inspekcija i efikasnosti inspekcijskog nadzora i praćenje njihove realizacije – dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade ističu da su kako bi se i kroz inspekcijski nadzor doprinijelo rastu privrede i konkurentnosti u oblasti poslovnog okruženja, predložena nova ovlašćenja kojima se pojačava preventivno djelovanje Inspektorata, a koje se ogleda u pružanju savjetodavne pomoći subjektima nadzora.

Za banjsku rehabilitaciju boračkih kategorija 300.000 KM

Vlada Republike Srpske dala je na današnjoj sjednici saglasnost na plan utroška sredstava za realizaciju Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske za ovu godinu u iznosu od 300.000 KM.

Projekat banjske rehabilitacije predviđa upućivanje do 600 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je od 2005. godine svake godine organizovalo i provodilo banjsku rehabilitaciju, a do sada je kroz ovaj vid rehabilitacije prošlo 8.247 korisnika, za šta je izdvojeno ukupno 4.403.000 KM.

Vlada je prihvatila informaciju o primjeni Pravilnika o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Srpskoj, za šta će se u ovoj godini iz budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave izdvojiti 300.000 KM.

Cilj sufinansiranja projekata jedinica lokalne samouprave iz ovih sredstava jeste dopuna njihovih vlastitih izvora finansiranja projekata, u procesu odobrenih finansijskih sredstava kod domaćih i međunarodnih organizacija, domaćih i stranih investicionih fondova koji finansiraju projekte jedinica lokalne samouprave.

Foto: SRNA

Na sjednici je doneseno i rješenje kojim se odobrava uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama, koji sa stankom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31. decembra ove godine.

Uplata doprinosa izvršiće se iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Najniže penzije od januara veće za 3,11 odsto

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o povećanju najniže penzije za 3,11 odsto od 1. januara.

Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o određivanju iznosa najniže penzije od 1. januara, za čiju su realizaciju potrebna dodatna sredstva od oko 616.000 KM mjesečno, odnosno oko 7.392.000 KM do kraja 2020. godine, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

– Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske utvrdio je da se penzije ostvarene do 31. decembra 2019. godine usklađuju od 1. januara 2020. godine tako da se povećavaju za 3,11 odsto – navodi se u saopštenju.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2020. godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2019. godine povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija.

Najniža penzije od 1. januara 2020. godine do 15 godina penzijskog staža iznosi 201.82 KM, za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina iznosi 242.21 KM, za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina je 282.57 KM, za 30 godina penzijskog staža i više a manje od 40 godina iznosi 322.97 KM, dok za 40 godina penzijskog staža i više iznosi 403.71 KM.

U saopštenju se navodi da je pravni osnov za donošenje odluke o određivanju iznosa najniže penzije sadržan u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da Vlada donosi akt o određivanju iznosa najniže penzije.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je, navodi se u saopštenju, činjenica da se navedeno usklađivanje penzija ne bi odnosilo na najveći broj korisnika najniže penzije, jer bi usklađena penzija i dalje bila niža od važećeg iznosa najniže penzije.

– Osim toga, cilj donošenja ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika penzije, odnosno korisnika kojima se isplaćuje najniža penzija – navodi se u saopštenju.