Oven i Vens na današnji dan objavili plan koji je Srpska kasnije odbacila

5
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Kopredsjednici Ženevske konferencije o prethodnoj Jugoslaviji Sajrus Vens i lord Dejvid Oven objavili su na današnji dan 1992. godine prijedlog ustavnog uređenja za bivšu BiH koji nije uključivao Republiku Srpsku, pa ga je srpska strana odbacila.

Prema tom planu, BiH je trebalo da bude decentralizovana i podijeljena na 10 autonomnih regija.

To je bio posljednji plan za ujedinjenu BiH, a svi kasniji predviđali su njenu unutrašnju podjelu i potvrđivali postojanje Republike Srpske.

Plan je prihvatila Hrvatska, a lider muslimana u BiH Alija Izetbegović potpisao ga je poslije dugog oklijevanja i uz više ograda i uslova.

Na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske na Jahorini 1993. godine, uprkos međunarodnim pritiscima, poslanici su odbacili faktičko ukidanje Srpske.

Od pet mirovnih planova za BiH Srpska je prihvatila četiri – Beogradski sporazum, koji je predviđao skraćenu Jugoslaviju (Srbija, Crna Gora, Makedonija i BiH bez unutrašnjih granica), Kutiljerov plan sa tri nacionalna kantona, Oven-Stoltenbergov plan o tri republike sa nacionalnim većinama i, na kraju, Dejtonski mirovni sporazum.

Najviše mirovnih planova odbacila je ratna vlada Alije Izetbegovića.