Pedi Ešdaun – antisrbin koji je nametnuo stotine odluka

26
Foto: Pedi Ešdaun

Visoki predstavnik za BiH Pedi Ešdaun, koji je sa stotinama nametnutih odluka i smjenama Srba sa svih nivoa vlasti, pokušavao da potpuno promijeni Dejtonski mirovni sporazum, poništio je 26. novembra 2004. godine čak i Zakon o pomilovanju, pod izgovorom da „ugrožava vladavinu prava“.

Ešdaun je prednjačio u pristrasnosti i antisrpskom djelovanju u BiH. Za četiri godine nametnuo je 430 nezakonitih i neustavnih rješenja.

U samo jednom, julskom danu 2004. godine, smijenio je 59 srpskih zvaničnika, koji su regularno bili izabrani na funkcije.

Ešdaun je bio toliko antisrpski orijentisan da je upozoravao EU da bi, u slučaju da Srbija uđe u Uniju prije BiH, trebala da „onemogući Srbima iz Republike Srpske i Federacije BiH da koriste pasoše Srbije sve dok i BiH ne pristupi EU“.

Dokumenti koje je objavila Nacionalna arhiva Velike Britanije pokazuju da je Ešdaun bio dobro upoznat o tome šta se dešavalo tokom ratnih sukoba u BiH, ali da se nije na to obazirao.

Objelodanjen je Ešdaunov izvještaj nekadašnjem btitanskom premijeru Džonu Mejdžoru o posjeti BiH od 8. do 12. avgusta 1992. godine na poziv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.

Ešdaun navodi da je u Sarajevu od posmatrača Unprofora saznao da „Vojska Republike Srpske trpi napade i bombardovanja od Muslimana, pa tek onda odgovara sa brda svojom artiljerijom“.