Podržana inicijativa za otimanje Cetinjskog manastira Mitropoliji

13
Foto: cetinje.me

Skupština Cetinja podržala je građansku inicijativu da se Cetinjski manastir oduzme Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve i da se da na korištenje kanonski nepriznatoj nevladinoj organizaciji Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.

Skupština Cetinja je pozvala Vladu Crne Gore da povuče donijete akte i sprovedene radnje.

Gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan je ovlašten da preduzme odgovarajuće pravne radnje kako bi se obezbijedilo „stvaranje preduslova da se odluči o pravu korišćenja i upravljanja Cetinjskim manastirom“.

Vlada Crne Gore donijela je ranije odluku da se Cetinjski manastir sa svojom nepokretnom imovinom upiše u državni katastar.

Sve vrijeme trajanja sjednice Skupštine Cetinja jake policijske snage su obezbjeđivale su Cetinjski manastir.