Poslanici iz Srpske predlažu zakon o prestanku mandata stranih sudija

34
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Za sudije Ustavnog suda BiH može biti biran samo državljanin BiH sa pravom glasa koji je istaknuti pravnik visokog moralnog renomea, piše u Prijedlogu zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavni sud BiH koji će u parlament BiH uputiti parlamentarci iz Srpske.

U Prijedlogu zakona navedeno je da trojici sudija koje je izabrao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava prestaje mandat okončanjem procedure izbora troje domaćih sudija.

– Sudije koje je izabrao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava ostaju na dužnosti do okončanja procedure izbora domaćih sudija – navedeno je u ovom zakonskom rješenju.

Prijedlogom zakona je predviđeno da će izbor domaćih sudija koje će zamijeniti strane biti obavljen tako što jednog bira Narodna skupština Republike Srpske, a dvoje sudija Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, piše Euroblic.

U obrazloženju Prijedloga zakona navedeno je da su ustavni osnov za njegovo usvajanje odredaba Ustava BiH u kojima je navedeno da bi troje sudija koje je izabrao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon više od pet godina trebalo birati na drugačiji način.

– Parlamentarna skupština BiH ni nakon 15 godina nije usvojila zakon kojim će na drugačiji način biti propisan izbor troje sudija od proteka tog roka, pa je stoga bilo potrebno donijeti ovaj zakon. Procesna nadležnost Parlamentarne skupštine BiH je utvrđena u Ustavu BiH – navedeno je u obrazloženju.

Kada je riječ o razlozima za donošenje zakona, predlagači smatraju da je neuobičajeno u komparativnoj ustavnosti da najviši sud jedne zemlje ima sudije strane državljane i da je okončanje te prakse nužno sa stanovišta državnog suvereniteta i demokratskih načela.

– Kao samostalni i nezavisni organ, Ustavni sud BiH bi trebalo da predstavlja instituciju u kojoj je državni suverenitet BiH najviše došao do izražaja. S ciljem dodatnog jačanja samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda, kao i savjesnog, nepristrasnog i profesionalnog rada sudija, jedan od razloga ima za cilj da se u Ustavnom sudu BiH strane sudije zamijene domaćim kako bi jačale domaće institucije, a što je obaveza BiH u procesu evropskih integracija – piše u obrazloženju.

Za sprovođenje ovog zakona, navedeno je u obrazloženju, u budžetu institucija BiH nije potrebno obezbijediti dodatni novac jer se i sada u budžetu Ustavnog suda BiH izdvajaju sredstva za plate i naknade međunarodnih sudija.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Snježana Novaković Bursać smatra da bi se prijedlog zakona mogao naći u proceduri već za nekoliko dana, navodeći da su sa predstavnicima HDZ-a BiH ranije usaglašeni principi ovog zakona.

– Ovaj zakon ne treba miješati sa potrebom donošenja zakona o Ustavnom sudu BiH jer on definiše samo odlazak stranih sudija i imenovanje domaćih sudija umjesto njih – istakla je Bursaćeva.

Obaveza usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavni sud BiH proizilazi iz zaključaka koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila glasovima vlasti i opozicije na posebnoj sjednici održanoj u ponedjeljak, 17. februara.