Predragović: Svaka parcela je teritorija, neshvatljiva odluka Ustavnog suda BiH

31
Foto: SRNA

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović smatra da je Odluka Ustavnog suda BiH o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske zadiranje isključivo u teritoriju Srpske, jer ne postoji nikakav propis ni zakon na osnovu kojeg bi taj Sud mogao utvrđivati da to ne može biti imovina Republike Srpske.

Ona je novinarima u Banjaluci rekla da je odluka neshvatljiva, te da prema Ustavu, izvorna nadležnost BiH nije svojina, odnosno imovina, pa samim tim ne može biti predmet BiH da utvrđuje ili određuje ko je vlasnik državnog zemljišta.

– Zakonom o stvarnim pravima u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, pretvaranja državne odnosno društvene svojine idu ili privatnim, ili pravnim licima, ili na Republiku Srpsku, ili na jedinice lokalne samouprave – pojasnila je Predragovićeva.

Prema njenim riječima, ovakva odluka Ustavnog suda je zadiranje isključivo u teritoriju Republike Srpske.

– Ustavni sud se ovdje stavio u položaj kojim on određuje ono što je isključivo izvorna nadležnost Republike Srpske po Ustavu BiH i Dejtonu, a to su svojinski odnosi, odnosno svaka parcela je teritorija. Nije samo vlasništvo nekog pojedinca, nego ujedno i teritorija Republike Srpske i mi smo nadležni da donosimo zakone koji regulišu svojinske odnose – dodala je Predragovićeva i podsjetila da Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske kaže da je ovo zemljište svojina Republike Srpske.

Ona je rekla da se nada da će rukovodstvo Srpske danas donijeti odluku koja će pokazati u kom smjeru se treba RUGIPP ponašati, kao i Ministarstvo poljoprivrede.

Predragovićeva je pojasnila da Srpska mora biti vlasnik poljoprivrednog zemljišta da bi bila nosilac buduće restitucije, jer se radi o zemljištu nastalom izuzimanjem kao višak od porodica, te je Srpska dužna da u skladu sa Sporazuom o pridruživanju EU donese zakon o restituciji i vrati ljudima ono što im je oduzeto, a nosilac restitucije može biti samo Republika Srpska i samim tim ta ogromna poljoprivredna dobra moraju biti u vlasništvu Srpske do donošenja zakona o restituciji.

Ona je dodala da je riječ o ogromnim površinama kao što su Popovo polje, Semberija, Lijevče polje, Gatačko polje.

– To su sve poljoprivredna dobra koja daje na koncesiju Ministarstvo poljoprivrede i koja treba da se upišu kao svojina Republike Srpske – zaključila je Predragovićeva.

Ustavni sud BiH utvrdio je da je Ustavu BiH suprotan član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske kojim je propisano da poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Srpske.

Ustavni sud smatra da je riječ o „isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja državne imovine“.

Narodna skupština Republike Srpske je lani usvojila Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojim je definisano da je državno poljoprivredno zemljište svojina Srpske.