Prijedlog SNSD-a: Predsjedništvo BiH da imenuje, a Dom naroda da potvrđuje izbor sudija

41
Foto: SNSD

U prijedlogu zakona kojim bi strane sudije trebalo da budu izbačene iz Ustavnog suda BiH, a koji je pravni tim SNSD-a uputio na usaglašavanje, predviđeno je da Predsjedništvo BiH imenuje, a Dom naroda da potvrđuje izbor troje domaćih sudija, piše Glas Srpske.

Ovim zakonskim rješenjem, koje je SNSD uputio na usaglašavanje strankama iz Republike Srpske u parlamentu BiH i predstavnicima hrvatskog naroda, predviđeno je da budu imenovana dvojica sudija iz Federacije BiH (FBiH) i jedan iz Republike Srpske.

– Izabrane sudije pripadaju različitim narodima, a trojici stranih sudija Ustavnog suda BiH prestaje mandat danom izbora sudija u skladu sa ovim zakonom – navodi se u predloženom zakonu.

Kada je riječ o potrebnoj stručnosti i kvalifikacijama, u predloženom zakonu navodi se da se „za sudiju Ustavnog suda bira državljanin BiH sa pravom glasa koji je istaknuti pravnik visokog moralnog ugleda“.

U obrazloženju predloženog zakona navodi se da je ustavni osnov za njegovo donošenje sadržan u odredbama Ustava BiH kojima je regulisana mogućnost izmjene načina izbora trojice stranih sudija koje je do sada birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

Kao razlog za donošenje ovog zakona, navodi se potreba da BiH obezbijedi vlastiti suverenitet koji je sadašnjim načinom izbora troje stranih sudija Ustavnog suda ograničen.

– Potrebno je u skladu sa ustavnom mogućnošću obezbijediti da Ustavni sud BiH u punom kapacitetu bude popunjen sudijama državljanima BiH koje bi birao organ BiH. Kao samostalni i nezavisni organ, Ustavni sud bi trebalo da predstavlja instituciju u kojoj bi državni subjektivitet BiH najviše došao do izražaja – navodi se u obrazloženju zakona.

Kao argument za usvajanje predloženog zakona navodi se i mišljenje Evropske komisije o članstvu BiH u EU iz 2019. godine, u kojem se ističe, između ostalog, da treba ojačati profesionalnost i nezavisnost sudija Ustavnog suda BiH, počevši od unapređenja kriterijuma za njihov izbor i postupaka imenovanja, te da je potrebno riješiti pitanje međunarodnih sudija u tom sudu.