Program ekonomskih reformi: Cilj unapređenje konkurentnosti poljoprivrede

28
Foto: Manfred Richter/Pixabay

Unapređenje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede jedan je od ciljeva definisanih strateškim planovima razvoja u ova tri sektora, istaknuto je u Programu ekonomskih reformi od 2020. do 2022. godine.

– Kao prioriteti u narednom trogodišnjem periodu definisani su informatizacija sektora s ciljem efikasnijeg usmjeravanja finansijskih sredstava, podizanje nivoa investiranja unutar sektora obezbjeđivanjem dodatnih izvora finansiranja, unapređenje spoljnotrgovinskog bilansa uvođenjem mjera zaštite domaće proizvodnje i unapređenje izvozne sposobnosti sektora – navedeno je u dokumentu koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u decembru.

Usklađivanje zakonodavno-pravnog okvira i strateških programa sa okvirima EU i zajedničke agrarne politike jedan su od načina unapređenja konkurentnosti.

U dokumentu je naglašeno da je cilj i izrada novog informacionog sistema u šumarstvu i uspostavljanje sistema identifikacije zemljišnih parcela.

Cilj je i sprovođenje procesa identifikacije životinja usavršavanjem sistema kontrole njihovog kretanja, te unapređenje spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće poljoprivrede.

Programom ekonomskih reformi predviđeno je i usvajanje novih zakona o podsticajima i poljoprivredi, kao i novog strateškog okvira za poljoprivredu i ruralni razvoj do 2025. godine.