Vasić: Smrad Šmita širi se Bosnom i Hercegovinom – Srpska treba da preuzme svoje izbore

34
Foto: Rajko Vasić

Piše: Rajko Vasić

Šta je bitno u unitarizaciji izbora u BiH?

Izbori su korak samostalnosti Republike Srpske. Nisu nadležnost BiH.

To je najbitnije.


Politika je stalno ponavljanje. Nešto kao pop-muzika.

Ljudi nisu obavezni da pamte i da svaki dan razmišljaju o politici.


Lako se uljuljkaju i tokove smatraju nepromjenjivim. I najlošije stvari po njih, vremenom postaju Božije davanje.


 • Izbori nisu nadležnost institucija BiH. Nisu u deset dejtonskih nadležnosti BiH.
 • BiH nije izborna jedinica za bilo šta.
 • Svi izbori se obavljaju u okviru Republike Srpske.
 • Republika Srpska je država i niko, osim Republike Srpske, ne može da ima nadležnost nad izborima, procedurama ili nad biračkim odborima.
 • Republika Srpska nije u BiH. BiH je sastavljena i od Republike Srpske.
 • Republika Srpska mora izbore uzeti u svoje ruke. Sad je pravo vrijeme za to. Pri tome ne treba praviti nikakve kompromise. Da se član Predsjedništva i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH biraju pod nadležnošću CIK BiH, a ostalo pod nadležnošću Republike Srpske. Biračka mjesta su jedinstvena. Nad njima ne mogu da budu dva vladara. Srpski član Predsjedništva se bira u Republici Srpskoj. Niko izvan ne može da bude nadležna za to.
 • Nikakvu „elektroniku“ ne treba prihvatati. Nema lakše manipulacije i falsifikata od kompjuterskih softvera.
 • Glasački listić je jedini dokument koji može ostati da se izvrši uvid ili kontrola.
 • Birački odbori treba da budu sastavljeni od predstavnika stranaka. Kao i posmatrači na BM. Izborne komisije sastavlja lokalna vlast, uz saglasnost svih učesnika izbora.
 • Glasački listići se nikuda ne voze izvan opštine. Na zbirnom mjestu, treba da ih čuvaju kamere i policija.
 • Brojanju glasova mogu da prisustvuju i stranački posmatrači i da snimaju kamerama ili telefonima.
 • Stranke uz izbornu komisiju, mogu, kad god zahtijevaju, da otvore bilo koju vreću i prebroje listiće.
 • Listići se ne čuvaju nakon proglašenja konačnih rezultata. Osim ako neka stranka ne zahtijeva, u skladu sa zakonom.

Toga bi se, okvirno, trebao držati zakonodavac u Republici Srpskoj.

Prihvatanje nelegalnog Šmitovog zakonodavstva, gdje predsjednike biračkoh odbora imenuje CIK BiH, prihvatanje je nelegalnog Šmita, ali je i prihvatanje otomanske okupacije Republike Srpske.